ΚΟΙΝΩΝΙΑ — 30 Μαρτίου 2013
  • Views133

Η ανεργία των νέων στη χώρα μας είναι γνωστό πως έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Όμως τρία χρόνια τώρα -από την στιγμή της «επίσημης» εμφάνισης της κρίσης- απουσιάζουν τα σχετικά προγράμματα περιορισμού της ανεργίας των νέων, τη στιγμή κατά την οποία αξιοποιούνται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωβουλής, στην Ε.Ε. σήμερα 5,5 εκατομμύρια νέοι είναι άνεργοι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε απόφαση, με την οποία ανατέθηκε στους υπουργούς απασχόλησης των χωρών της Ε.Ε., να εγκρίνουν σύσταση για την εφαρμογή των σχημάτων “Εγγύηση για τη νεολαία”. Χάρη στα σχήματα αυτά οι νέοι στην Ε.Ε. δε θα μείνουν χωρίς εργασία, εκπαίδευση ή κατάρτιση για περισσότερους από τέσσερις μήνες.

Η ιδέα είναι τα σχήματα να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το οποίο πρέπει να λάβει τουλάχιστον 25% των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων. Το σύστημα λειτουργεί πολύ καλά σε μερικές ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Γερμανία, Φινλανδία, Ολλανδία κ.ά.).

Σύμφωνα με την απόφαση υπάρχει η “νεανική εγγύηση”, η οποία προσφέρει εργασία ή συμπληρωματική κατάρτιση σε άτομα ηλικίας έως 25 χρονών, τα οποία απουσιάζουν για τέσσερις μήνες από την αγορά εργασίας. Υπάρχει και η λεγόμενη “διπλή εκπαίδευση”, η οποία αποτελεί “καθρέφτη” της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Ο σκοπός της είναι να διευκολυνθεί η μετάβαση από το σχολείο προς την επαγγελματική ανάπτυξη, με την ευκαιρία να αποκτηθεί η απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα.

Ενώ στην Ελλάδα και την Ισπανία το ποσοστό της νεανικής ανεργίας είναι πάνω από 50%, στην Αυστρία είναι μόλις λίγο πάνω από 4%. Σε αντίθεση με την επιδοτούμενη εκπαίδευση και τα μαθήματα, στα σχήματα αυτά οι εργοδότες έχουν συγκεκριμένη δέσμευση και συμμετέχουν στη χρηματοδότηση, στην πληρωμή μισθών και είναι ενδιαφερόμενοι να επιλέξουν εργάτες, να τους καταρτίσουν και μετά να τους κρατήσουν.

Το σύστημα αυτό αποδείχθηκε αποτελεσματικό -πάνω από 60% των συμμετεχόντων παραμένουν στην ίδια εταιρεία, στην οποία έχουν εργαστεί-. Φυσικά, όπως και η Ευρωβουλή αναγνωρίζει, η εφαρμογή των συστημάτων αυτών πρέπει να προσαρμοστεί στις εθνικές ιδιαιτερότητες. Και στη χώρα μας είναι προφανές πως υπάρχουν δυσκολίες εφαρμογής, αλλά οι πολιτικοί δεν είναι για τα εύκολα. Στα δύσκολα φαίνονται.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η νεανική ανεργία κοστίζει στις κυβερνήσεις των 27 χωρών 153 δισ. ευρώ ετησίως. Έχει κόστος επομένως η ανεργία. Και υπάρχει και άλλη παράμετρος, που και αυτή θα μπορούσε να εξετασθεί με οικονομικά δεδομένα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, 150.000 περίπου ελληνικά «μυαλά» εργάζονται στην αλλοδαπή. Πρόκειται για Έλληνες που σπούδασαν δωρεάν επί 18 τουλάχιστον χρόνια, και αντί να ανταποδώσουν το τίμημα που πλήρωσε για τις σπουδές τους και ο πολίτης που δεν έχει παιδιά, φεύγουν από τη χώρα, μεταφέροντας στην αλλοδαπή το «κεφάλαιο» το οποίο απόκτησαν με το μόχθο άλλων.

Δεν κατηγορώ τους νέους που φεύγουν. Την πολιτεία κατηγορώ που δεν έχει ως άμεση προτεραιότητα την συγκράτηση της φυγής, με τον περιορισμό της νεανικής ανεργίας. Ήδη η χώρα είναι πληθυσμιακά γερασμένη. Με τη φυγή των νέων, τα πράγματα χειροτερεύουν ακόμη περισσότερο.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments