ΥΓΕΙΑ — 18 Ιανουαρίου 2013
  • Views378

Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ μελέτησε τις προτάσεις του ΕΟΠΥΥ με θέμα «Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας» και δημοσιοποιεί τις θέσεις του.

Τα Ιατρικά Εργαστήρια  αδειοδοτούνται  με συγκεκριμένη διαδικασία και προδιαγραφές που προβλέπονται από το νόμο, ο επιστημονικά υπεύθυνος έχει συγκεκριμένη εκπαίδευση και έχει υποστεί όλες τις κατά νόμο δοκιμασίες αναγνώρισης της επιστημονικής του επάρκειας. Ο  Ε.Ο.Π.Υ.Υ. όπως προκύπτει από το κείμενο που δόθηκε για διαβούλευση,  επιθυμεί το ρόλο της πιστοποιούσας αρχής για την τήρηση ή μη των κριτηρίων που αναφέρονται στο προσχέδιο της διαβούλευσης, όταν δεν είναι πιστοποιούσα Αρχή και δεν μπορεί να γίνει.

Ο Ι.Σ.Κ. συμμετέχει στη διαβούλευση εκφράζοντας τις θέσεις του  και καλεί το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ σε έναρξη συζητήσεων από μηδενική βάση και θεωρεί απαραίτητα στοιχεία όλα τα προαπαιτούμενα για την πραγματική επιβίωση των μικρών διαγνωστικών εργαστηρίων- ελεύθερων επαγγελματιών ιατρών. Βασικά στοιχεία της διαβούλευσης θα πρέπει να είναι:

O Eξωτερικός Ποιοτικός έλεγχος

Ο Εσωτερικός Ποιοτικός έλεγχος

Η Εκπαίδευση προσωπικού στον χειρισμό οργάνων και παρασκευαστικών εργασιών, χρώσεις , φυγοκεντρήσεις, σήμανση και διαχωρισμό δειγμάτων, αποστείρωση κ.λ.π.

Η Διαχείριση αποβλήτων

Η Ύπαρξη τεχνικού ασφαλείας

Η Προστασία της υγείας των εργαζομένων

Η Φυσική παρουσία του επιστημονικού υπεύθυνου ή του αντικαταστάτη του ιατρού της αντίστοιχης ειδικότητας μόνου αρμόδιου για την έγκριση, αξιολόγηση , υπογραφή των αποτελεσμάτων και μόνου αρμόδιου να συμβουλεύσει και να κατευθύνει τον ασθενή .

Η Ύπαρξη Ιατρικού Αρχείου

Η Ηλεκτρονική διασύνδεση με τον Οργανισμό.

Ο Ι.Σ Κ  θεωρεί ότι μέσα από αυτές τις διαδικασίες θα υπάρξει καλύτερη προσφορά παροχής υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες πράγμα που θα πρέπει να είναι αυτοσκοπός για όλους.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments