ΚΑΒΑΛΑ — 14 Μαΐου 2012
  • Views2113

Συνεδριάζει, στις 13:30 σήμερα το μεσημέρι, η οικονομική επιτροπή του δήμου Καβάλας για να εγκρίνει μια σειρά από πιστώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού του δήμου. Ένα από τα 15 θέματα που θα συζητηθούν είναι  η έγκριση πίστωσης, αλλά και των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων για τους δημοτικούς αστυνομικούς.

Η προμήθεια αυτή καθίσταται αναγκαία σύμφωνα με την εισήγηση του θέματος, η οποία αναφέρει ότι στον φετινό προϋπολογισμό του δήμου είναι εγγεγραμμένες ανάλογες προμήθειες με εξοικονόμηση καυσίμων και οικολογικής κίνησης των υπηρεσιών. Με βάση αυτά τα δεδομένα αναμένεται να σηζητηθεί η πρόταση για την αγορά (αλλά και τον τρόπο αγοράς – η εισήγηση μιλάει για απευθείας ανάθεση μετά από έρευνα αγοράς) τριών ηλεκτρικών ποδηλάτων με ενδεικτικό προϋπολογισμό 4.500 ευρώ+ΦΠΑ (δηλαδή 1500 ευρώ το ένα). Η πρώτη υπηρεσία που θα επωφεληθεί από τα ηλεκτρικά ποδήλατα θα είναι η Δημοτική Αστυνομία, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες κίνησης στο κέντρο της πόλης εξοικονομώντας, παράλληλα, καύσιμα.

Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων

Έξι από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, αφορούν σε έγκριση προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2012. Μερικές από αυτές είναι (σε παρένθεση το χρηματικό ποσό):

– κινητή τηλεφωνία: Σιμιτσής (200), Χατζηαναστασίου (61,50), Παπαδόπουλος (100), Μουριάδης (95,92), Σμυρλόγλου (100), Βαβαλέσκου (97,85)
– επιστροφές λόγω καταβολής ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (1.220,30)
– μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες (15.990)
– απόδοση χαρτοσήμου επί των εισπραττόμενων ενοικίων (25.895,86)
– πειραματικές έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες (30.000)
– αποκατάσταση όψεων παραδοσιακών κτηρίων στο δήμο Καβάλας (130.698,18)
– προμήθεια φαρμακευτικού και παραφαρμακευτικού υλικού για τις υπηρεσίες καθαριότητας, πρασίνου, νεκροταφείου και τεχνικής υπηρεσίας, για την ασφάλεια των λουομένων στις ακτές, του κολυμβητηρίου και τα γυμναστήρια (10.867,37)
– τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών – δημόσιες σχέσεις (6.200)
– λοιπές προμήθειες εδεσμάτων – δημόσιες σχέσεις (220)
– προμήθεια ειδικών φακέλων για τις κλήσεις παράνομης στάθμευσης (3.797,01)
– δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμέτοχη σε συνέδρια και σεμινάρια (988)
– προμήθεια φίλτρων για τις πέντε κλιματιστικές μονάδες του κλειστού Κολυμβητηρίου (2.800).

Τα υπόλοιπα θέματα

Άλλα θέματα που συμπληρώνουν την Ημερήσια Διάταξη είναι η τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής υπολόγου υπαλλήλου του δήμου 2012, έγκριση αλλαγής επωνυμίας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών μεταχειρισμένου σασί φορτηγού αυτοκινήτων μικτού φορτίου 16 τόνων περίπου με απλή καμπίνα για μεταφορά διαφόρων ειδών της υπηρεσίας καθαριότητας μέχρι του ποσού των 40.000 ευρώ, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας μικροεργαλείων για τις υπηρεσίες του δήμου, έγκριση υλοποίησης του υποέργου: «Υπηρεσίες τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης του έργου easy trip: gr-bg mobility solutions στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 -2013».

Τέλος, περιλαμβάνονται η έγκριση εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση του έργου «επέκταση νεκροταφείων Νέας Καρβάλης προϋπολογισμού 12.627 ευρώ, έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Συντηρήσεις – ανακαινίσεις ιατρείων Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων και Πολιτιστικού Κέντρου Σταυρού Αμυγδαλεώνα» προϋπολογισμού 70.000 ευρώ και έγκριση πρακτικών δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή αγωνιστικού χώρου και αντικατάσταση χλοοτάπητα σταδίου Ανθή Καραγιάννη», όπου ο μειοδότης προσέφερε μέση έκπτωση 8,39% δηλαδή 112.681,59 ευρώ με ΦΠΑ 23%.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments