ΘΑΣΟΣ — 10 Οκτωβρίου 2012
  • Views470

Συγκροτήθηκε σε Σώμα το διοικητικό συμβούλιο της Δημοτικής Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Τουριστικής και Οικονομικής Ανάπτυξης Θάσου με τον τίτλο «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ».

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε πρόεδρος της «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ» ψηφίστηκε ο δήμαρχος Θάσου Κώστας Χατζηεμμανουήλ και αντιπρόεδρος ο Δημήτρης Έλληνας. Το διοικητικό συμβούλιο της ΑΕ αποτελείται επίσης από τους, Γεωργαλή Νίκο, Καβάζη Γεώργιο, Μανουσάκη Νίκη, Μπίλια Ζαφείρη και Πλαφαδέλη Ιωάννη. Αναπληρωματικά μέλη ορίστηκαν οι, Χρυσάφης Ιωάννης, Κοντοβάς Γιάννης και Κουτούπης Δημήτριος.

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Θάσου τόνισε: «Ευχαριστώ τα μέλη του ΔΣ, τα οποία δούλεψαν μεθοδικά και ακούραστα για την ίδρυση τής Ανώνυμης Εταιρείας καθώς και για την απαλλαγή τής ΤΕΧΑ από την κατάσχεση η οποία είχε επιβληθεί από το ΙΚΑ εξαιτίας της κακοδιοίκησης και της κακοδιαχείρισης προηγούμενων δημοτικών αρχών.

Επίσης ευχαριστώ τα μέλη του ΔΣ που ομόφωνα αρνήθηκαν την αμοιβή και την αποζημίωση που ορίζει ο νόμος, ότι δηλαδή είχε συμβεί και με τα μέλη του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου, κάτι που χαρακτηρίζει αυτή τη δημοτική αρχή που με αυταπάρνηση και ανιδιοτέλεια υπηρετεί το νησί. Η «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ» αποτελεί πλέον το σημαντικότερο αναπτυξιακό θεσμοθετημένο εργαλείο του Δήμου Θάσου».

Η «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ» θα δραστηριοποιηθεί και στους παρακάτω σκοπούς:

α) Η ίδρυση και εκμετάλλευση κατασκηνωτικών κέντρων (camping), ξενοδοχείων, επιπλωμένων διαμερισμάτων, μπαγκαλόους, παιδικών και αθλητικών κατασκηνώσεων, οικοτροφείων ηλικιωμένων ατόμων, ή ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και κάθε άλλου είδους καταλυμάτων, σε ιδιόκτητες ή σε μισθωμένες ή σε παραχωρημένες κατά χρήση και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο εγκαταστάσεις.

β) Η αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ακίνητης δημοτικής περιουσίας του Δήμου Θάσου και των κοινοχρήστων χώρων κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

γ) Η εν γένει δραστηριοποίηση στον τουριστικό, αγροτουριστικό, επισιτιστικό τομέα και στον τομέα της διασκέδασης με οποιονδήποτε τρόπο, η οργάνωση ταξιδιών – εκδρομών, οι ενοικιάσεις αυτοκινήτων και σκαφών αναψυχής, η οργάνωση αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων κλπ, καθώς και η ανάληψη της διοίκησης (management) ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων τρίτων.

δ) Η απόκτηση, εκμετάλλευση και πρακτόρευση χερσαίων, θαλασσίων και εναερίων μεταφορικών μέσων.

ε) Η εκπόνηση πολεοδομικών, περιβαλλοντικών, αναπτυξιακών μελετών και μελετών σκοπιμότητας.

στ) Η εμπορία οικοδομικών υλικών και η κατασκευή οικοδομικών εργασιών και τεχνικών έργων για λογαριασμό του Δήμου Θάσου και τρίτων.

ζ) Η διαχείριση, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων, καθώς επίσης και στερεών και υγρών αποβλήτων.

η) Η εξόρυξη, επεξεργασία και εμπορία μαρμάρων γενικά στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

θ) Η αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση υδάτινων πόρων, πηγών ενέργειας και του μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών του Δήμου Θάσου.

ι) Η συνεργασία με πολιτιστικούς και αθλητικούς  συλλόγους του Δήμου Θάσου και η ενίσχυση των δράσεων τους.

ια) Η υλοποίηση του προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες» και γενικότερα προγραμμάτων και δράσεων πιστοποίησης ποιότητας που σχετίζονται με τους καταστατικούς σκοπούς της εταιρείας.

ιβ) Η υλοποίηση και διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε θέματα που σχετίζονται με τους καταστατικούς σκοπούς της εταιρείας.

ιγ) Η προστασία, αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των δημοτικών δασών και δασικών εκτάσεων της Θάσου.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments