ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ — 18 Απριλίου 2013
  • Views211

Συμφωνία με τον Ντορινέλ Ουμπραρέσκου, επικεφαλής επιχειρηματικού ομίλου με κύρια δραστηριότητα στον κλάδο των κατασκευών στη Ρουμανία, υπέγραψε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς για την πώληση του συνολικού ποσοστού συμμετοχής (93,27%) της Τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο της ATE Bank Romania SA, έναντι ποσού 10,3 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η μεταβίβαση θα υλοποιηθεί αφού πρώτα έχει ολοκληρωθεί η απόσχιση της πλειονότητας των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ATE Bank Romania και η εισφορά αυτών στην Piraeus Bank Romania SA.

H συμφωνία υπόκειται στη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments