ΚΑΒΑΛΑ — 17 Ιανουαρίου 2013
  • Views906

Το δίκτυο EcoPorts, το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα του ευρωπαϊκού οργανισμού θαλάσσιων λιμένων (ESPO – European Sea Ports Organisation), αποτελείται από λιμάνια τα οποία έχουν ενσωματώσει στην καθημερινή λειτουργία τους συγκεκριμένες δράσης περιβαλλοντικής ευθύνης.

 

Η είσοδος ενός λιμένα στο δίκτυο EcoPorts προϋποθέτει αρχικά την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσής τους σύμφωνα με τη μέθοδο EcoPort Self Diagnosis Method (SDM) και στη συνέχεια την κάλυψη των προϋποθέσεων του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης Port Environmental Review System (PERS).

 

Το σύστημα PERS έχει αναπτυχθεί από τον ESPO ειδικά με στόχο την αποτελεσματική περιβαλλοντική διαχείριση των λιμένων και η πιστοποίηση κατά PERS πραγματοποιείται από τον ανεξάρτητο φορέα Lloyd’s Register.

 

Η ΟΛΚ ΑΕ είχε ξεκινήσει τις προσπάθειες της για ένταξη στο δίκτυο EcoPorts πριν από ένα χρόνο περίπου, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι προσπάθειες αυτές ολοκληρώθηκαν τον περασμένο Οκτώβριο και πριν από λίγες ημέρες γνωστοποιήθηκε στην ΟΛΚ ΑΕ η ένταξη των τεσσάρων λιμένων της στο δίκτυο EcoPorts.

 

Η επίσημη επίδοση του πιστοποιητικού EcoPorts πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε ειδική τελετή στις εγκαταστάσεις του ΟΛΠ στον Πειραιά, στις 20 Φεβρουαρίου.

 

 

 

 

Από την ΟΛΚ ΑΕ

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments