ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ — 21 Ιουλίου 2013
  • Views218

Η οικολογική εταιρία Έβρου για τις καλύβες στο Δέλτα

Μια από τις περιοχές που έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την Οικολογική Εταιρεία Έβρου στη μακροχρόνια δράση της από το 1989 μέχρι σήμερα είναι το Δέλτα του Έβρου. Η περιοχή αυτή λόγω της υψηλής οικολογικής αξίας της προστατεύεται ειδικά από την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η χώρα μας έχει εντάξει στην εθνική νομοθεσία μια σειρά από κοινοτικές οδηγίες και διεθνείς συμβάσεις για την προστασία της φύσης. Συνεπώς η υποχρέωση για την προστασία του Δέλτα Έβρου απορρέει από το συνολικό νομικό πλαίσιο που διέπει την συγκεκριμένη προστατευόμενη φυσική περιοχή.

Πρόσφατα και μετά από σχετική εντολή της εισαγγελικής αρχής επανήλθε στο προσκήνιο το χρόνιο πρόβλημα με τα παράνομα-αυθαίρετα κτίσματα – καλύβες που βρίσκονται στο Δέλτα Έβρου. Προκειμένου να διαμορφωθεί μια εμπεριστατωμένη άποψη για το θέμα αυτό θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές βασικές αρχές, που αφορούν τις σχέσεις των τριών εξουσιών.

Print Friendly

Share

About Author

Θόδωρος

(0) Readers Comments