ΠΟΛΙΤΙΚΑ — 21 Φεβρουαρίου 2013
  • Views231

Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ κ. Ηλίας Κικίλιας αναφορικά με το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδος ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (21.2.2013) έκανε την εξής δήλωση:

«1. Η Διοίκηση του ΟΑΕΔ, ουδέποτε απέστειλε επίσημη επιστολή ή ανεπίσημο σημείωμα («non paper») στον Πρωθυπουργό ή στους πολιτικούς αρχηγούς που στηρίζουν την κυβέρνηση.

2. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, διαμορφώνει – ως οφείλει– τις θέσεις του, τόσο για τις ομάδες – στόχους  του πληθυσμού που πλήττονται με οξύτητα από την ανεργία και χρήζουν στήριξης, όσο και για τις δράσεις που πρέπει να εφαρμοστούν. Ταυτοχρόνως, προτείνει τρόπους και ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης των προγραμμάτων αυτών, μεταξύ των οποίων είναι η ανακατανομή των πόρων του ΕΣΠΑ, αλλά και τα έσοδα που προέρχονται από την «εισφορά αλληλεγγύης».

3. Είναι γνωστό ότι τα έσοδα του ΟΑΕΔ προέρχονται από τις εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων και από κρατικές επιχορηγήσεις μέσω του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων οι οποίες υποστηρίζουν την κοινωνική παρέμβαση του Οργανισμού. Η συνολική κρατική επιχορήγηση από τις πηγές αυτές ανήλθε σε 455 εκ. ευρώ για το 2009, 901 εκ. ευρώ το 2010, 1.010 εκ. ευρώ το 2011 και 650 εκ. ευρώ το 2012.  Χωρίς τις επιχορηγήσεις αυτές ο Οργανισμός δεν θα κατάφερνε να ανταποκριθεί μέχρι σήμερα τόσο στην ανελλιπή καταβολή των επιδομάτων ανεργίας και των λοιπών παροχών όσο και στην υλοποίηση προγραμμάτων που δεν χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, στις υπάρχουσες συνθήκες δημοσιονομικής στενότητας και τις ταμειακές δυσκολίες που αυτές συνεπάγονται. Ωστόσο, σήμερα, με δεδομένες τις διαστάσεις που έχει λάβει το πρόβλημα της ανεργίας, είναι προφανές ότι απαιτούνται επιπλέον πηγές χρηματοδότησης των δράσεων του Οργανισμού.

 

4. Η διαμόρφωση στοχευμένων πολιτικών, για την αντιμετώπιση του οξυμένου προβλήματος της ανεργίας, αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης, για το επόμενο διάστημα. Το γεγονός αυτό, άλλωστε, επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης σύσκεψης των πολιτικών αρχηγών που στηρίζουν την κυβέρνηση.»

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments