ΕΠΙΚΑΙΡΑ — 28 Οκτωβρίου 2012
  • Views183

Τα  σχολικά  βιβλία  είναι   επίτηδες  σχεδιασμένα  ώστε  να  δίνουν  την  εντύπωση ( στους μαθητές )  οτι  οι  αρχαίοι  Έλληνες   συγγραφείς   είναι  ανιαροί  και  δεν  έχουν  κάτι   χρήσιμο  να  μας  πούν .

Πολλοί  ενήλικες   δεν  έχουν  τον  χρόνο   να  ξαναδιαβάσουν    τους  αρχαίους  συγγραφείς .
Τα  ηχητικά   αποσπάσματα   που  παρατίθενται  απευθύνονται  κυρίως  σε  αυτούς  που  δεν  είχαν  την  ευκαιρία   να   αντιληφθούν  την  ομορφιά  και  την  χρησιμότητα  της  αρχαίας  ελληνικής  γραμματείας .
Μπορείτε   να  τα  κατεβάσετε  στον  υπολογιστή  σας   και  με  το  NERO  να  τα  γράψετε  σε   CD  ήχου .  Δώστε  τα  σε  όσους   κρίνετε  οτι  θα  ωφεληθούν  . Μπορούν  να  τα  βάλουν  στο   cd-player  του   αυτοκινήτου  τους  και  να  ακούνε  όσο  οδηγούν .
Κάντε  τα  δώρο  σε  φιλομαθείς μαθητές .

Τα  αρχεία  είναι   έτσι  διευθετημένα  ώστε  να  γεμίζουν  ένα  ηχητικό  CD  ( περίπου   75  λεπτά   διάρκεια ) .
Το  όνομα  του  αρχείου  φανερώνει  τον  συγγραφέα , το  βιβλίο  και το  εδάφιο.

[table id=1 /]

[table id=3 /]

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments