ΔΡΑΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ — 19 Φεβρουαρίου 2013
  • Views1755

Απάντηση εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας σχετικά με την ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Δράμας κ. Κυριαζίδης Δημήτριος σχετικά με τις συντάξεις ΟΓΑ των Ομογενών Ελλήνων Ποντίων Πολιτών.

Συγκεκριμένα ο Υπουργός κ. Βρούτσης αναφέρει πως τα μέτρα που προωθεί το Υπουργείο αποσκοπούν στον εξορθολογισμό του ασφαλιστικού συστήματος και τη βιωσιμότητα αυτού, καθώς και στην απολαβή της σύνταξης από αυτούς που πραγματικά την έχουν ανάγκη και δε λαμβάνουν από κανέναν φορέα κοινωνικής ασφάλισης κάποια άλλη σύνταξη.

Παρατίθεται επ’ ακριβώς η απάντηση του Υπουργού:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΓΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΛΛΗΝΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ -1- ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΓΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΛΛΗΝΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ -2-

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments