ΠΑΓΓΑΙΟ — 05 Ιουνίου 2013
  • Views217

Ο δήμος  Παγγαίου  στο πλαίσιο του έργου «ΙΝΤΕRREG IVC CLUE» που υλοποιεί,   συμμετείχε στο συνέδριο των εταίρων που πραγματοποιήθηκε στην Ρώμη από  τις 29 έως την 31η Μαΐου  2013.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 11 εταίροι από Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία, Πολωνία, Ισπανία, Ιταλία,  Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα. Κύριος εταίρος που έχει και την ευθύνη της διοργάνωσης του προγράμματος είναι η Σουηδία  και συγκεκριμένα ο δήμος Στοκχόλμης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εφαρμογή νέων τεχνολογιών  και πρακτικών σε αστικές περιοχές με σκοπό την μείωση του διοξειδίου του άνθρακα και  της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ενώ η διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος υπολογίζεται  στους 36 μήνες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή του δήμου Παγγαίου σε αυτό το πρόγραμμα και η χρηματοδότησή του, αποτελούν σημαντική επιτυχία,  ενώ παράλληλα είναι ένας από τους ελάχιστους δήμους που έχει  καταφέρει να χρηματοδοτηθεί για αυτή την δράση στην περιοχή και με  δεδομένο τον ισχυρό ανταγωνισμό πανευρωπαϊκά.

Είναι το δεύτερο έργο που έχει υποβληθεί και εγκριθεί για τον δήμο Παγγαίου στην συγκεκριμένη πρόσκληση  έργων και  το σημαντικό του εγχειρήματος έχει να κάνει με το  γεγονός ότι δήμος Παγγαίου είχε επιτυχή υποβολή και έγκριση έργων στην πρόσκληση αυτή.

Αναφέρεται επίσης ότι στο πρόγραμμα συμμετέχουν εταίροι , όπως  ο δήμος Στοκχόλμης, το Πανεπιστήμιο Napier του Εδιμβούργου, ο δήμος Αμβούργου, το Βασιλικό Ινστιτούτο τεχνολογίας από τη Σουηδία,  ο δήμος Ρώμης, η Περιφέρεια της Βαρκελώνης, ο δήμος Τορίνο (Ιταλία), το Πανεπιστήμιο Delft (Ολλανδία), ο δήμος Βιέννης, ο δήμος της πόλης του Εδιμβούργου και η περιφέρεια Μαλπόλσκα από την Πολωνία.

Το έργο  «Κλιματικά Ουδέτερες αστικές περιοχές στην Ευρώπη (CLUE)» διαμορφώθηκε από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων της πόλης της Στοκχόλμης και του KTH Royal Institute of Technology της Στοκχόλμης. Η ιδέα του έργου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του φόρουμ της ΕΕ Διαπεριφερειακής Συνεργασίας, 20/21 Σεπτεμβρίου 2007, της Λισαβόνας.

Ο στόχος του CLUE, είναι η αυξημένη περιφερειακή ικανότητα στην ανάπτυξη πολιτικής για την  εφαρμογή και αξιολόγηση των νέων λύσεων και τεχνολογιών για τη στήριξη της οικονομίας χαμηλού άνθρακα στις αστικές περιοχές, καθώς και  η κοινή αντίληψη για κλιματικά ουδέτερες συνοικίες. Για να επιτευχθεί αυτό, σκοπεύει να αναπτύξει τη σχέση μεταξύ της πολιτικής αστικής ανάπτυξης και των μέτρων άμβλυνσης του κλίματος.

Αυτό θα επηρεάσει τις πόλεις και τις περιφέρειες στο σχεδιασμό ικανότητας όσον αφορά στην αξιολόγηση και την εφαρμογή νέων λύσεων και τεχνολογιών για την υποστήριξη μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα στις αστικές περιοχές.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων το πρόγραμμα θα διερευνήσει  βέλτιστες πρακτικές στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των λύσεων συστημάτων και τεχνολογιών για  ουδέτερο κλίμα  αστικών περιοχών καθώς και τις μεθόδους για τη μέτρηση, την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων, καθώς και την επαλήθευση και εκτίμηση της κλιματικής προσπάθειες μετριασμού.

Print Friendly

Share

About Author

webmaster

(0) Readers Comments