ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ — 25 Ιουνίου 2013
  • Views181

Eξτρα φόρους φέρνει και φέτος για τη συντριπτική πλειοψηφία των φορολογουμένων η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης. Με εισφορά αλληλεγγύης 1%-4% θα επιβαρυνθούν όλα τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2012 οι φορολογούμενοι, ανεξάρτητα από το εάν αυτά απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται αυτοτελώς.

Ρεπορτάζ: Κώστας Τσαχάκης – Μαρία Βουργάνα

Eξτρα φόρους φέρνει και φέτος για τη συντριπτική πλειοψηφία των φορολογουμένων η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης. Με εισφορά αλληλεγγύης 1%-4% θα επιβαρυνθούν όλα τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2012 οι φορολογούμενοι, ανεξάρτητα από το εάν αυτά απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται αυτοτελώς.

Ειδικότερα, θα επιβληθεί στα επιδόματα που καταβάλλονται σε ανέργους, αναπήρους, πολυτέκνους και χαμηλοσυνταξιούχους, στα επιδόματα επικίνδυνης εργασίας, στα ποσά των τόκων καταθέσεων τα οποία υπερέβησαν τα 250 ευρώ το 2012, στους τόκους από έντοκα γραμμάτια, ομόλογα και REPOS, στα κέρδη από πωλήσεις μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων και εταιρικών μεριδίων, στα μερίσματα ανώνυμων εταιρειών και ΕΠΕ, στις αμοιβές και στους μισθούς των διοικητικών συμβουλίων των ανωνύμων εταιρειών, στα εισοδήματα από την εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς και στα ποσά αγροτικών επιδοτήσεων και αποζημιώσεων.

Τα εισοδήματα αυτά, με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, θα δηλωθούν υποχρεωτικά στους κωδικούς 659-660 του πίνακα 6 του εντύπου Ε1 και θα συναθροιστούν με τα υπόλοιπα ποσά εισοδημάτων (από μισθούς, συντάξεις, ακίνητα, επιχειρήσεις κ.λπ.) που θα δηλώσουν οι φορολογούμενοι. Στις περισσότερες περιπτώσεις το άθροισμα όλων αυτών των εισοδημάτων θα είναι μεγαλύτερο των 12.000 ευρώ, οπότε οι φορολογούμενοι θα υποχρεώνονται να πληρώσουν, για το συνολικό ποσό όλων των εισοδημάτων τους, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, η οποία θα υπολογίζεται με συντελεστές 1% έως 4%. Στα εισοδήματα που απαλλάσσονται από τον φόρο και πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά, προκειμένου να επιβαρυνθούν με ειδική εισφορά αλληλεγγύης, περιλαμβάνονται επίσης:

  • Το ΕΚΑΣ, το οποίο πρέπει να δηλωθεί στους κωδικούς 305-306 του πίνακα 6.
  • Το επίδομα ανεργίας, το οποίο πρέπει να δηλωθεί στους κωδικούς 661-662 του πίνακα 6.
  • Τα ποσά των επιδοτήσεων και των αποζημιώσεων επί της γεωργικής παραγωγής, τα οποία πρέπει να δηλωθούν στους κωδικούς 995-996. Από την εισφορά αλληλεγγύης απαλλάσσονται μόνοι οι αποζημιώσεις απολύσεων, τα εφάπαξ, καθώς επίσης και ορισμένα επιδόματα που δεν αποτελούν εισόδημα, όπως το διατροφικό επίδομα, το επίδομα τυφλότητας, το επίδομα τοκετού, τα επιδόματα λουτροθεραπείας, εισπνευσοθεραπείας αεροθεραπείας, ενεσοθεραπείας κ.λπ.

Οι άνεργοι
Οι άνεργοι που θα δηλώσουν για το 2012 ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ θα έχουν τη δυνατότητα να εξαιρεθούν από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης εκ των υστέρων, δηλαδή αφού πρώτα κληθούν να πληρώσουν την εισφορά με το εκκαθαριστικό της φορολογικής τους δήλωσης. Για να απαλλαγεί φέτος ένας άνεργος από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, θα πρέπει να πληροί αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να λαμβάνει επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο των ανέργων του ΟΑΕΔ για τουλάχιστον 12 συνεχόμενους μήνες, από 30/4/2012 έως και 30/4/2013, ούτως ώστε να χαρακτηρίζεται μακροχρόνια άνεργος.

β) Να μην έχει «πραγματικά εισοδήματα» (εισοδήματα από ενοίκια, ελευθέρια επαγγέλματα κλπ).

Αυξημένο 30% έως και 100%
Μέχρι και 1.000€ φέτος το τέλος επιτηδεύματος

Αυξημένο από 30% έως και 100% είναι εφέτος το τέλος επιτηδεύματος. Από το τέλος επιτηδεύματος γλιτώνουν μόνο όσοι έχουν υποβάλει δήλωση διακοπής εργασιών στην Εφορία, ακόμη κι αν αυτή υποβλήθηκε εκπρόθεσμα. Το τέλος επιτηδεύματος ανέρχεται σε:

  • 800 ευρώ (από 400 ευρώ) για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.
  • 1.000 ευρώ (από 500 ευρώ) για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.
  • 650 ευρώ (από 500 ευρώ) για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
  • 600 ευρώ (από 300 ευρώ) για κάθε υποκατάστημα.

Από το τέλος εξαιρούνται:

Οι επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους αποκλειστικά σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και νησιά έως 3.100 κατοίκους, εκτός κι αν είναι τουριστικοί τόποι. Οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έκαναν έναρξη για πρώτη φορά μετά την 1/1/2008 και όσοι ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση και γεννήθηκαν μέχρι την 31η/12/1950.

Print Friendly

Share

About Author

webmaster

(0) Readers Comments