ΚΑΒΑΛΑ — 14 Μαρτίου 2013
  • Views283

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι όλες οι επιχειρήσεις ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Αστικοί Συνεταιρισμοί, Υποκαταστήματα αλλοδαπής,  μετά την ολοκλήρωση της αυτοαπογραφής θα πρέπει να αποστέλλουν με συστημένη επιστολή ή να προσκομίσουν τα πρωτότυπα ή αντίγραφα των εγγράφων που αναρτήθηκαν στην εφαρμογή, στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. άμεσα  προκειμένου να αρχειοθετηθούν στο Φάκελο.

Σύμφωνα με την Υπ. Απ. Κ1-941/2012 όπως τροποποιήθηκε από την Κ1-1798/2012, η προθεσμία είναι εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας όπως αποδεικνύεται από τη σχετική βεβαίωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2510 222212 (εσωτ. 1 & 11).

Print Friendly

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

Οκτώβριος 25, 2016

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments