ΚΑΒΑΛΑ — 27 Ιουλίου 2013
  • Views285

Το Επιμελητήριο Καβάλας μέλος του Enterprise Europe Network, σας ενημερώνει ότι  θα διοργανωθεί Ελληνο-Τουρκικό Επιχειρηματικό Φόρουμ και Β2Β επιχειρηματικών συναντήσεων στις 21 και 22 Οκτωβρίου τ.ε. στην Σμύρνη. Το εν λόγω Φόρουμ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί υπό το συντονισμό της Πρεσβείας μας στην Άγκυρα, θα εστιαστεί κυρίως στους τομείς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τροφίμων και αγροτικών προϊόντων, τουρισμού, κατασκευών και δομικών υλικών, αλλά και σε οποιοσδήποτε άλλους κλάδους θα παρουσιαστεί ειδικό ενδιαφέρον από ελληνικής ή τουρκικής πλευράς. Σημειώνουμε ότι ειδικά για τον τομέα αγροτικών προϊόντων παρατηρείται ενδιαφέρον από τουρκικής πλευράς για κοινή τυποποίηση, εμφιάλωση και από κοινού εξαγωγές συγκεκριμένων αγροτικών προϊόντων σε τρίτες αγορές, όπως ενδεικτικά κρασί, ελαιόλαδο, φρουτοχυμούς.

            Σκοπός της εκδήλωσης αυτής είναι η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών, η προώθηση επενδυτικής συνεργασίας σε Ελλάδα ή Τουρκία, καθώς και η διερεύνηση δυνατοτήτων για κοινές εμπορικές ή επενδυτικές συνεργασίες σε τρίτες χώρες.

Οι οργανωτικοί πυλώνες, από ελληνικής πλευράς, είναι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, τα Επιμελητήρια της χώρας και ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) και αντίστοιχα από τουρκικής πλευράς, το Εμπορικό Επιμελητήριο Σμύρνης με τη σύμπραξη της Ένωσης Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών Αιγαίου (ESIAD).

            Προκειμένου να είναι εφικτός ο έγκαιρος και αποτελεσματικός προγραμματισμός επιχειρηματικών συναντήσεων με αντίστοιχες τουρκικές, θα παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε άμεσα για την εκδήλωση αυτή. Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες-μέλη σας  θα πρέπει, το δυνατόν συντομότερο, να συμπληρώσουν την ειδική αίτηση συμμετοχής και στη συνέχεια να την υποβάλουν και στο Επιμελητήριο Καβάλας.

            Η αίτηση συμμετοχής, καθώς και ειδικές πληροφορίες για τις δυνατότητες και μορφές συνεργασίας στους ανωτέρω τομείς είναι διαθέσιμες επίσης, στην ιστοσελίδα http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=7&xcc=tr&mid=111

            Για περισσότερες πληροφορίες Επιμελητήριο Καβάλας τηλ.:2510-222212, fax: 2510-835946, e-mail: info@chamberofkavala.gr website: www.kcci.gr

Print Friendly

Share

About Author

webmaster

(0) Readers Comments