ΠΟΛΙΤΙΚΑ — 04 Μαΐου 2012
  • Views739

Τα εκλογικά τμήματα που θα είναι ανοιχτά στον νομό Ροδόπης για τις εκλογές 2012 είναι τα εξής:

Εκλογικό τμήμα: 1ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΧΩΡΙΟΥ  69300  ΑΓΙΟΧΩΡΙ

 

Εκλογικό τμήμα: 2ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 1ου ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ  69300  ΑΡΡΙΑΝΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 3ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 2ου ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ  69300  ΑΡΡΙΑΝΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 4ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΡΜΕΝΗΣ  69300  ΔΑΡΜΕΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 5ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΙΛΙΝΩΝ  69300  ΔΕΙΛΙΝΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 6ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΠΙΟΥ  69300  ΗΠΙΟΝ

 

Εκλογικό τμήμα: 7ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΝΥΡΩΝ  69300  ΚΙΝΥΡΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 8ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 2ου ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  69300  ΛΥΚΕΙΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 9ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 1ου ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  69300  ΛΥΚΕΙΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 10ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΙΣΤΟΥ  69300  ΜΙΚΡΟ ΠΙΣΤΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 11ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΣΤΑΚΑ  69300  ΜΥΣΤΑΚΑΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 12ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΔΑΣ  69300  ΝΕΔΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 13ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΙΚΗΤΩΝ  69300  ΝΙΚΗΤΕΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 14ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ  69300  ΠΛΑΓΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 15ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΑΛΩΜΑΤΟΣ  69300  ΣΚΑΛΩΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 16ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΡΟΦΗΣ  69300  ΣΤΡΟΦΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 17ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΕΧΡΟΥ  69300  ΚΕΧΡΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 18ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΧΡΟΥ  69300  ΚΕΧΡΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 19ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 1ΟΥ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΙΚ. ΚΕΧΡΟΥ  69300  ΜΙΚΡΟΣ ΚΕΧΡΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 20ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΡΑΔΡΑΣ  69300  ΧΑΡΑΔΡΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 21ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΛΟΗΣ  69300  ΧΛΟΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 22ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΗΣ  69500  ΟΡΓΑΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 23ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΗΣ  69500  ΟΡΓΑΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 24ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΩ ΒΥΡΣΙΝΗΣ – Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ  69500  ΑΝΩ ΒΥΡΣΙΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 25ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΩ ΒΥΡΣΙΝΗΣ – Β’ ΑΙΘΟΥΣΑ  69500  Βυρσίνη

 

Εκλογικό τμήμα: 26ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΟΥ  69500  ΚΑΡΔΑΜΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 27ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΩ ΒΥΡΣΙΝΗΣ  69500  ΚΑΤΩ ΒΥΡΣΙΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 28ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΥΜΗΣ  69500  ΚΥΜΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 29ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΡΤΙΣΚΗΣ  69500  ΜΥΡΤΙΣΚΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 30ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΜΙΓΑΔΑΣ  69500  ΣΜΙΓΑΔΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 31ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΑΣ  69300  ΑΓΡΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 32ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΩ ΔΡΟΣΙΝΗΣ  69300  ΑΝΩ ΔΡΟΣΙΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 33ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΑΤΟΥ  69300  ΑΡΑΤΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 34ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΑΤΟΥ  69300  ΑΡΑΤΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 35ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΑΤΟΥ  69300  ΑΡΑΤΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 36ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΔΕΙΑΣ  69300  ΑΡΔΕΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 37ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΩΝ  69300  ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 38ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΡΑΓΙΑΣ  69300  ΒΡΑΓΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 39ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΟΚΟΥ  69300  ΔΟΚΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 40ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΟΚΟΥ  69300  ΔΟΚΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 41ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ  69300  ΔΡΟΣΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 42ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΥΜΗΣ  69300  ΔΡΥΜΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 43ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΣΟΧΗΣ  69300  ΕΣΟΧΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 44ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΩ ΔΡΟΣΙΝΗΣ  69300  ΚΑΤΩ ΔΡΟΣΙΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 45ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ  69100  ΛΑΜΠΡΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 46ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ν. ΚΑΛΛΥΝΤΗΡΙΟΥ  69100  ΝΕΟ ΚΑΛΛΥΝΤΗΡΙΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 47ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΥΡΩΝ  69300  ΝΕΥΡΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 48ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΜΗΡΙΚΟΥ  69100  ΟΜΗΡΙΚΟΝ

 

Εκλογικό τμήμα: 49ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΣΟΥ  69300  ΠΑΣΣΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 50ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΣΟΥ  69300  ΠΑΣΣΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 51ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΕΡΜΩΝ  69100  ΠΑΤΕΡΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 52ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΑΓΑΔΑΣ  69300  ΡΑΓΑΔΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 53ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑΣ  69300  ΣΚΙΑΔΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 54ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 1ΟΥ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΙΛΥΡΑΣ  69300  ΦΙΛΛΥΡΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 55ο Ε.Τ. Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 2ΟΥ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΙΛΥΡΑΣ  69300  ΦΙΛΛΥΡΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 56ο Ε.Τ. Δήμου ΙΑΣΜΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΑΞΑΔΩΝ – ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ  69200  ΑΜΑΞΑΔΕΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 57ο Ε.Τ. Δήμου ΙΑΣΜΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΜΑΞΑΔΩΝ  69200  ΑΜΑΞΑΔΕΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 58ο Ε.Τ. Δήμου ΙΑΣΜΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΑΞΑΔΩΝ – ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ  69200  ΑΜΑΞΑΔΕΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 59ο Ε.Τ. Δήμου ΙΑΣΜΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΜΑΞΑΔΩΝ  69200  ΑΜΑΞΑΔΕΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 60ο Ε.Τ. Δήμου ΙΑΣΜΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΑΣΜΟΥ  69200  ΙΑΣΜΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 61ο Ε.Τ. Δήμου ΙΑΣΜΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΑΣΜΟΥ  69200  ΙΑΣΜΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 62ο Ε.Τ. Δήμου ΙΑΣΜΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΣΜΟΥ  69200  ΙΑΣΜΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 63ο Ε.Τ. Δήμου ΙΑΣΜΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΣΜΟΥ  69200  ΙΑΣΜΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 64ο Ε.Τ. Δήμου ΙΑΣΜΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΣΜΟΥ  69200  ΙΑΣΜΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 65ο Ε.Τ. Δήμου ΙΑΣΜΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΣΜΟΥ  69200  ΙΑΣΜΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 66ο Ε.Τ. Δήμου ΙΑΣΜΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΣΜΟΥ  69200  ΙΑΣΜΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 67ο Ε.Τ. Δήμου ΙΑΣΜΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΛΗΝΗΣ – ΒΟΡΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ  69200  ΓΑΛΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 68ο Ε.Τ. Δήμου ΙΑΣΜΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΛΑΜΠΗΣ  69200  ΔΙΑΛΑΜΠΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 69ο Ε.Τ. Δήμου ΙΑΣΜΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΛΑΜΠΗΣ  69200  ΔΙΑΛΑΜΠΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 70ο Ε.Τ. Δήμου ΙΑΣΜΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΠΤΕΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ  69200  Κοπτερόν

 

Εκλογικό τμήμα: 71ο Ε.Τ. Δήμου ΙΑΣΜΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΠΤΕΡΟΥ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ  69200  ΚΟΠΤΕΡΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 72ο Ε.Τ. Δήμου ΙΑΣΜΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΩΣΑΪΚΟΥ – ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ  69200  ΜΩΣΑΙΚΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 73ο Ε.Τ. Δήμου ΙΑΣΜΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ – ΝΟΤΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ  69100  ΑΜΒΡΟΣΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 74ο Ε.Τ. Δήμου ΙΑΣΜΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ – ΝΟΤΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ  69100  ΑΜΒΡΟΣΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 75ο Ε.Τ. Δήμου ΙΑΣΜΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ – ΝΟΤΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ  69200  ΠΑΛΛΑΔΙΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 76ο Ε.Τ. Δήμου ΙΑΣΜΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΑΛΠΗΣ – ΒΟΡΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ  69100  ΣΑΛΠΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 77ο Ε.Τ. Δήμου ΙΑΣΜΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΑΛΠΗΣ – ΝΟΤΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ  69100  ΣΑΛΠΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 78ο Ε.Τ. Δήμου ΙΑΣΜΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΛΥΚΟΝΕΡΙΟΥ – ΝΟΤΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ  69200  ΣΑΛΠΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 79ο Ε.Τ. Δήμου ΙΑΣΜΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ  ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΩΜΑΤΩΝ  69200  ΑΣΩΜΑΤΟΙ

 

Εκλογικό τμήμα: 80ο Ε.Τ. Δήμου ΙΑΣΜΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ  ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΩΜΑΤΩΝ  69200  ΑΣΩΜΑΤΟΙ

 

Εκλογικό τμήμα: 81ο Ε.Τ. Δήμου ΙΑΣΜΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ  69200  ΑΓΙΑΣΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 82ο Ε.Τ. Δήμου ΙΑΣΜΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΥΜΗΣ  69200  ΔΥΜΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 83ο Ε.Τ. Δήμου ΙΑΣΜΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑΜΝΩΝ  69200  ΘΑΜΝΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 84ο Ε.Τ. Δήμου ΙΑΣΜΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ  69100  ΡΙΖΩΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 85ο Ε.Τ. Δήμου ΙΑΣΜΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΩΛΕΑΣ  69100  ΦΩΛΕΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 86ο Ε.Τ. Δήμου ΙΑΣΜΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΝΟΥ  69200  ΛΗΝΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 87ο Ε.Τ. Δήμου ΙΑΣΜΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΙΣΤΟΥ  69200  ΜΕΓΑ ΠΙΣΤΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 88ο Ε.Τ. Δήμου ΙΑΣΜΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΙΣΤΟΥ  69200  ΜΕΓΑ ΠΙΣΤΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 89ο Ε.Τ. Δήμου ΙΑΣΜΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΙΣΧΟΥ  69200  ΜΙΣΧΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 90ο Ε.Τ. Δήμου ΙΑΣΜΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΙΣΧΟΥ  69200  ΜΙΣΧΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 91ο Ε.Τ. Δήμου ΙΑΣΜΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ  69200  ΠΟΛΥΑΝΘΟΝ

 

Εκλογικό τμήμα: 92ο Ε.Τ. Δήμου ΙΑΣΜΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ  69200  ΠΟΛΥΑΝΘΟΝ

 

Εκλογικό τμήμα: 93ο Ε.Τ. Δήμου ΙΑΣΜΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ  69200  ΠΟΛΥΑΝΘΟΝ

 

Εκλογικό τμήμα: 94ο Ε.Τ. Δήμου ΙΑΣΜΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΩΣΤΟΥ  69200  ΣΩΣΤΗΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 95ο Ε.Τ. Δήμου ΙΑΣΜΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΩΣΤΟΥ  69200  ΣΩΣΤΗΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 96ο Ε.Τ. Δήμου ΙΑΣΜΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΩΣΤΟΥ  69200  ΣΩΣΤΗΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 97ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΕΙΡΟΥ  69100  ΑΙΓΕΙΡΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 98ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΙΓΕΙΡΟΥ  69100  ΑΙΓΕΙΡΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 99ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΕΙΡΟΥ  69100  ΑΙΓΕΙΡΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 100ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΕΣΣΟΥΝΗΣ  69100  ΜΕΣΣΟΥΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 101ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΗΣ – ΝΟΤΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ  69000  ΜΕΣΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 102ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ  69000  ΓΛΥΦΑΔΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 103ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗ –  ΑΙΘΟΥΣΑ Γ’  69100  ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΣΤΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 104ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ  69100  ΜΕΛΕΤΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 105ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ  69100  ΜΕΛΕΤΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 106ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΗΣ – ΒΟΡΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ  69000  ΜΕΣΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 107ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ – ΑΙΘΟΥΣΑ Α’  69100  ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΣΤΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 108ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ – ΑΙΘΟΥΣΑ Β’  69100  ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΣΤΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 109ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΑΓΡΟΤΟΛΕΣΧΗΣ ΠΟΡΠΗΣ  69100  ΠΟΡΠΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 110ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΠΗΣ  69100  ΠΟΡΠΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 111ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ  67063  ΦΑΝΑΡΙ

 

Εκλογικό τμήμα: 112ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ  67063  ΦΑΝΑΡΙ

 

Εκλογικό τμήμα: 113ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΧΑΡ. ΒΑΜΒΑΚΑ  30  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 114ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΧΑΡ. ΒΑΜΒΑΚΑ  30  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 115ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΧΑΡ. ΒΑΜΒΑΚΑ  30  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 116ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΔΕΚΑΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΜΑΪΟΥ ΤΕΡΜΑ  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 117ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΔΕΚΑΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΜΑΪΟΥ ΤΕΡΜΑ  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 118ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 3  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 119ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 3  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 120ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 93  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 121ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 93  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 122ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 93  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 123ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 93  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 124ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 93  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 125ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΡΑΝΟΒΟΥΝΙΟΥ  69100  ΜΕΓΑΛΟ ΚΡΑΝΟΒΟΥΝΙΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 126ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΡΑΝΟΒΟΥΝΙΟΥ  69100  ΜΕΓΑΛΟ ΚΡΑΝΟΒΟΥΝΙΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 127ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ  69100  ΜΕΣΟΧΩΡΙ

 

Εκλογικό τμήμα: 128ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΔΗΜΗΣ  69100  ΠΑΡΑΔΗΜΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 129ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΔΗΜΗΣ  69100  ΠΑΡΑΔΗΜΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 130ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ  69100  ΗΦΑΙΣΤΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 131ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ  69100  ΗΦΑΙΣΤΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 132ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ – ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ  69100  ΗΦΑΙΣΤΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 133ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΦΑΝΤΩΝ  69100  ΥΦΑΝΤΕΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 134ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΠΗ  ΦΙΛΙΠΠΟΥ  2-4  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 135ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΠΗ  ΦΙΛΙΠΠΟΥ  2-4  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 136ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΠΛ.ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 137ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΠΛ.ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 138ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΠΛ.ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 139ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 5  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 140ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 5  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 141ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 5  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 142ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 5  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 143ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΤΕΡΜΑ ΟΛΥΜΠΟΥ  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 144ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΤΕΡΜΑ ΟΛΥΜΠΟΥ  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 145ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΤΕΡΜΑ ΟΛΥΜΠΟΥ  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 146ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΤΕΡΜΑ ΟΛΥΜΠΟΥ  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 147ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΕΥΜΟΛΠΟΥ 1  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 148ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΕΥΜΟΛΠΟΥ 1  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 149ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΕΥΜΟΛΠΟΥ 1  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 150ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΕΥΜΟΛΠΟΥ 1  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 151ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 6ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΜΕΣΣΟΛΟΓΙΟΥ 7  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 152ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ-ΓΡΑΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ  ΟΠΙΣΘΕΝ ΔΕΒ 1ος ΟΡΟΦΟΣ  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 153ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ-ΓΡΑΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ  ΟΠΙΣΘΕΝ ΔΕΒ 1ος ΟΡΟΦΟΣ  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 154ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ-ΓΡΑΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ  ΟΠΙΣΘΕΝ ΔΕΒ 1ος ΟΡΟΦΟΣ  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 155ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΜΑΝΙΕ  ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 17  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 156ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 2ου ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 30  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 157ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 2ου ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 30  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 158ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣΤΑΝΛΗ  ΜΙΝΩΟΣ 19  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 159ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 3ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΦΙΛΙΠΠΟΥ 33  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 160ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 3ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΦΙΛΙΠΠΟΥ 33  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 161ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 3ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΦΙΛΙΠΠΟΥ 33  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 162ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 3ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΦΙΛΙΠΠΟΥ 33  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 163ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 13ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 164ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 13ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 165ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΘΕΜΙΔΟΣ 4  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 166ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΘΕΜΙΔΟΣ 4  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 167ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 168ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 169ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΤΕΡΜΑ ΘΑΣΟΥ  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 170ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΤΕΡΜΑ ΘΑΣΟΥ  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 171ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΤΕΡΜΑ ΘΑΣΟΥ  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 172ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 173ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 174ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΘΕΜΙΔΟΣ 4  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 175ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 1ου ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  Π. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 29  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 176ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 1ου ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  Π. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 29  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 177ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 1ου ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  Π. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 29  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 178ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 3ου ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ 19  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 179ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 3ου ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ 19  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 180ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  Ι.ΚΑΡΑΒΕΛΑ  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 181ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  Ι.ΚΑΡΑΒΕΛΑ  69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 182ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ  69100  ΑΝΘΟΧΩΡΙΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 183ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΡΑΤΙΝΗΣ  69100  ΓΡΑΤΙΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 184ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΡΑΤΙΝΗΣ  ΓΡΑΤΙΝΗ  69100  ΓΡΑΤΙΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 185ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ  69100  ΘΡΥΛΟΡΙΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 186ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ  69100  ΘΡΥΛΟΡΙΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 187ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΔΙΤΗ  69100  ΡΟΔΙΤΗΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 188ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΔΙΤΗ  69100  ΡΟΔΙΤΗΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 189ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΙΤΕΑΣ  69100  ΙΤΕΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 190ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 1ου  ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ  69100  ΚΑΛΧΑΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 191ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 1ου  ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ  69100  ΚΑΛΧΑΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 192ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 2ου ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ  69100  ΚΑΛΧΑΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 193ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 2ου ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ  69100  ΚΑΛΧΑΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 194ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ  69100  ΚΑΡΥΔΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 195ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΗΚΙΔΙΟΥ  69100  ΚΗΚΙΔΙΟΝ

 

Εκλογικό τμήμα: 196ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΣΜΙΟΥ  69100  ΚΟΣΜΙΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 197ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΣΜΙΟΥ  69100  ΚΟΣΜΙΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 198ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ  69100  ΠΑΝΔΡΟΣΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 199ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ  69100  ΠΑΝΔΡΟΣΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 200ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΙΔΗΡΑΔΩΝ  69100  ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 201ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΥΛΑΡΙΟΥ  69100  ΣΤΥΛΑΡΙΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 202ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ – ΒΟΡΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ  69100  ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ

 

Εκλογικό τμήμα: 203ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ – ΝΟΤΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ  69100  ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ

 

Εκλογικό τμήμα: 204ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ – ΒΟΡΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ  69100  ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 205ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ – ΝΟΤΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ  69100  ΜΕΓΑ ΔΟΥΚΑΤΟΝ

 

Εκλογικό τμήμα: 206ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ  69100  ΝΕΟ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 207ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ  69100  ΝEΟ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 208ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΑΔΡΙΑΝΗ – ΒΟΡΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ  69100  ΝΕΑ ΑΔΡΙΑΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 209ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ – ΝΟΤΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ  69100  ΝΕΑ ΑΔΡΙΑΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 210ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΟΚΑΣΤΡΟΥ  69100  ΚΑΛΑΜΟΚΑΣΤΡΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 211ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ  69100  ΜΙΚΡΟ ΔΟΥΚΑΤΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 212ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥΡΙΩΝ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ  69100  ΠΑΓΟΥΡΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 213ο Ε.Τ. Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥΡΙΩΝ – ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ  69100  ΠΑΓΟΥΡΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 214ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΝΕΟΥ (ΠΡΩΗΝ) ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ – ΙΣΟΓΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ  69400  ΑΜΑΡΑΝΤΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 215ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ (ΟΠΙΣΘΕΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ)  69100  ΑΜΑΡΑΝΤΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 216ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 2ου ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΚΟΥ  69100  ΒΑΚΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 217ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΣΑΛΟΥ – ΒΟΡΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ  69400  ΙΣΑΛΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 218ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΣΑΛΟΥ – ΝΟΤΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ  69400  ΙΣΑΛΟΝ

 

Εκλογικό τμήμα: 219ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  69400  ΚΑΛΛΙΘΕΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 220ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΜΦΟΡΟΥ  69400  ΠΑΜΦΟΡΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 221ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ – ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ  69400  ΞΥΛΑΓΑΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 222ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ – ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ  69400  ΞΥΛΑΓΑΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 223ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ – ΙΣΟΓΕΙΟ 1η ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ  69400  ΞΥΛΑΓΑΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 224ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ – ΙΣΟΓΕΙΟ 2η ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ  69400  ΞΥΛΑΓΑΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 225ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ  69400  ΝΕΑ ΠΕΤΡΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 226ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΜΕΡΟΥ  69400  ΙΜΕΡΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 227ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ  69400  ΜΑΡΩΝΕΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 228ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ  69400  ΜΑΡΩΝΕΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 229ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΚΗΤΩΝ  69400  ΑΣΚΗΤΕΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 230ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΙΡΑΝΩΝ  69400  ΜΙΡΑΝΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 231ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 1ου ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΝΝΑΣ  69400  ΒΕΝΝΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 232ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΑΛΜΩΝΗΣ  69400  ΣΑΛΜΩΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 233ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑΣ  69400  ΠΕΛΑΓΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 234ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ  69400  ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 235ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ – ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ  69400  ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 236ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΑΠΩΝ  69300  ΣΑΠΕΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 237ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΑΠΩΝ  69300  ΣΑΠΕΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 238ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΑΠΩΝ  69300  ΣΑΠΕΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 239ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΑΠΩΝ  69300  ΣΑΠΕΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 240ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΑΠΩΝ  69300  ΣΑΠΕΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 241ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΑΠΩΝ  69300  ΣΑΠΕΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 242ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΠΩΝ  69300  ΣΑΠΕΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 243ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΠΩΝ  69300  ΣΑΠΕΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 244ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΕΤΟΚΟΡΥΦΗΣ  69300  ΑΕΤΟΚΟΡΥΦΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 245ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ  69300  ΑΡΣΑΚΕΙΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 246ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ  69300  ΑΡΣΑΚΕΙΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 247ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΛΚΙΟΥ  69300  ΒΕΛΚΙΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 248ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΩΤΑΤΟΥ  69300  ΠΡΩΤΑΤΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 249ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΩΤΑΤΟΥ  69300  ΠΡΩΤΑΤΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 250ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ  ΧΑΜΗΛΟ  69300  ΧΑΜΗΛΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 251ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΦΙΩΝ  69300  ΑΜΦΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 252ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΣΒΗΣ  69300  ΑΡΙΣΒΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 253ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΙΣΒΗΣ  69300  ΑΡΙΣΒΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 254ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ 1ου ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΙΣΒΗΣ  69300  ΑΡΙΣΒΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 255ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΒΡΙΝΟΥ  69300  ΕΒΡΙΝΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 256ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΒΡΙΝΟΥ  69300  ΕΒΡΙΝΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 257ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΑΣΙΟΥ  69300  ΙΑΣΙΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 258ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΖΑΡΙΟΥ  69300  ΚΙΖΑΡΙ

 

Εκλογικό τμήμα: 259ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΩΒΥΛΗΣ  69300  ΚΡΩΒΥΛΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 260ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΩΒΥΛΗΣ  69300  ΚΡΩΒΥΛΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 261ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΟΦΑΡΙΟΥ  69300  ΛΟΦΑΡΙΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 262ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΟΦΑΡΙΟΥ  69300  ΛΟΦΑΡΙΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 263ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ  ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ  69300  ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 264ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΡΥΜΗΣ  69300  ΣΤΡΥΜΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 265ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΩΝΗΣ  69300  ΔΙΩΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 266ο Ε.Τ. Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας:

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments