ΠΟΛΙΤΙΚΑ — 04 Μαΐου 2012
  • Views571

Τα εκλογικά τμήματα που θα είναι ανοιχτά στον νομό Ξάνθης για τις εκλογές 2012 είναι τα εξής:

 

Εκλογικό τμήμα: 1ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Κατάστημα Δ.Δ. Αβδήρων

 

Εκλογικό τμήμα: 2ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΒΔΗΡΑ  67061  ΑΒΔΗΡΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 3ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Γυμνάσιο Αβδήρων

 

Εκλογικό τμήμα: 4ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Γυμνάσιο Αβδήρων

 

Εκλογικό τμήμα: 5ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολ. Πεζούλας

 

Εκλογικό τμήμα: 6ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Σπίτι Παιδιού Μάνδρας

 

Εκλογικό τμήμα: 7ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑ  67061  ΜΑΝΔΡΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 8ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΩΔΑΤΟ  67061  ΜΥΡΩΔΑΤΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 9ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Κέντρο Νεότητας Μυρωδάτου

 

Εκλογικό τμήμα: 10ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Κατάστημα Δ.Δ. Ν. Κεσσάνης

 

Εκλογικό τμήμα: 11ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑ ΚΕΣΣΑΝΗ  67063  ΝΕΑ ΚΕΣΣΑΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 12ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ  67063  ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 13ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολ. Ποταμιάς

 

Εκλογικό τμήμα: 14ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Γυμνάσιο Γενισέας

 

Εκλογικό τμήμα: 15ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Γυμνάσιο Γενισέας

 

Εκλογικό τμήμα: 16ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Γυμνάσιο Γενισέας

 

Εκλογικό τμήμα: 17ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Γυμνάσιο Γενισέας

 

Εκλογικό τμήμα: 18ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Γυμνάσιο Γενισέας

 

Εκλογικό τμήμα: 19ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Γυμνάσιο Γενισέας

 

Εκλογικό τμήμα: 20ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΦΕΪΚΑ  67064  ΒΑΦΕΪΚΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 21ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΦΕΪΚΑ  67064  ΒΑΦΕΪΚΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 22ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑ  67100  ΔΙΟΜΗΔΕΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 23ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑ  67100  ΔΙΟΜΗΔΕΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 24ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑ  67100  ΔΙΟΜΗΔΕΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 25ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ

 

Εκλογικό τμήμα: 26ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΖΥΓΟΥ  67100  Ν.ΖΥΓΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 27ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Μ/κό Σχολείο Παλ. Κατραμίου

 

Εκλογικό τμήμα: 28ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολ.Παλαιού Ζυγού

 

Εκλογικό τμήμα: 29ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολ.Πετεινού

 

Εκλογικό τμήμα: 30ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολ.Πετεινού

 

Εκλογικό τμήμα: 31ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Ειδικό Σχολείο Τυφλών και Αμβλυώπων

 

Εκλογικό τμήμα: 32ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολ.Κουτσού

 

Εκλογικό τμήμα: 33ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολ.Κουτσού

 

Εκλογικό τμήμα: 34ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΔΙΝΗΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 35ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολ.Μαγικού

 

Εκλογικό τμήμα: 36ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολ.Μαγικού

 

Εκλογικό τμήμα: 37ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Μ/κό Σχολείο Αλκυώνης

 

Εκλογικό τμήμα: 38ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΗΓΑΔΙΑ  67100  ΠΗΓΑΔΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 39ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Νηπιαγωγείο Πηγαδίων

 

Εκλογικό τμήμα: 40ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΣΙΤΟΣ  67064  ΠΟΛΥΣΙΤΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 41ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΣΙΤΟΣ  67064  ΠΟΛΥΣΙΤΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 42ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Κατάστημα Σελίνου

 

Εκλογικό τμήμα: 43ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Νηπιαγωγείο Σουνίου

 

Εκλογικό τμήμα: 44ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Νηπιαγωγείο Σουνίου

 

Εκλογικό τμήμα: 45ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΛΕΡΟΥ  67100  ΣΕΛΕΡΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 46ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΛΕΡΟΥ  67100  ΣΕΛΕΡΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 47ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΛΕΡΟΥ  67100  ΣΕΛΕΡΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 48ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΛΕΡΟΥ  67100  ΣΕΛΕΡΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 49ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΑΡΠΟΥ

 

Εκλογικό τμήμα: 50ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολ. Λευκόπετρας

 

Εκλογικό τμήμα: 51ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ  67100  ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 52ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Μειονοτικό Σχολ. Σημάντρων

 

Εκλογικό τμήμα: 53ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Μειονοτικό Σχολ. Σημάντρων

 

Εκλογικό τμήμα: 54ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΜΕΙΟΝΟΤΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΩΝ  67100  ΦΙΛΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 55ο Ε.Τ. Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΜΕΙΟΝΟΤΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΩΝ  67100  ΦΙΛΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 56ο Ε.Τ. Δήμου ΜΥΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΘΕΡΜΏΝ  67300  ΑΝΩ ΘΕΡΜΕΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 57ο Ε.Τ. Δήμου ΜΥΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΘΕΡΜΏΝ  67300  ΑΝΩ ΘΕΡΜΕΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 58ο Ε.Τ. Δήμου ΜΥΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Μειονοτικό Σχολ. Μέδουσας

 

Εκλογικό τμήμα: 59ο Ε.Τ. Δήμου ΜΥΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Μειονοτικό Σχολ. Μέδουσας

 

Εκλογικό τμήμα: 60ο Ε.Τ. Δήμου ΜΥΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Μειονοτικό Σχολ. Κοτύλης

 

Εκλογικό τμήμα: 61ο Ε.Τ. Δήμου ΜΥΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Μειονοτικό Σχολ. Αιμονίου

 

Εκλογικό τμήμα: 62ο Ε.Τ. Δήμου ΜΥΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Μειονοτικό Σχολ. Δημαρίου

 

Εκλογικό τμήμα: 63ο Ε.Τ. Δήμου ΜΥΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Μειονοτικό Σχολ. Δημαρίου

 

Εκλογικό τμήμα: 64ο Ε.Τ. Δήμου ΜΥΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Μειονοτικό Σχολ. Πάχνης

 

Εκλογικό τμήμα: 65ο Ε.Τ. Δήμου ΜΥΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΑΓΡΟΤΟΛΕΣΧΗ ΠΑΧΝΗΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 66ο Ε.Τ. Δήμου ΜΥΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Βιβλιοθήκη Δ.Δ. Εχίνου

 

Εκλογικό τμήμα: 67ο Ε.Τ. Δήμου ΜΥΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Βιβλιοθήκη Δ.Δ. Εχίνου

 

Εκλογικό τμήμα: 68ο Ε.Τ. Δήμου ΜΥΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΧΙΝΟΥ  67300  ΕΧΙΝΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 69ο Ε.Τ. Δήμου ΜΥΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΧΙΝΟΥ  67300  ΕΧΙΝΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 70ο Ε.Τ. Δήμου ΜΥΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Ιεροσπουδαστήριο Εχίνου

 

Εκλογικό τμήμα: 71ο Ε.Τ. Δήμου ΜΥΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Μειονοτικό Σχολ. Μελιβοίων

 

Εκλογικό τμήμα: 72ο Ε.Τ. Δήμου ΜΥΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Μειονοτικό Σχολ. Μελιβοίων

 

Εκλογικό τμήμα: 73ο Ε.Τ. Δήμου ΜΥΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΏΡΑΣ  67100  ΑΙΩΡΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 74ο Ε.Τ. Δήμου ΜΥΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολ. Άλματος

 

Εκλογικό τμήμα: 75ο Ε.Τ. Δήμου ΜΥΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Μειονοτικό Σχολ. Γλαύκης

 

Εκλογικό τμήμα: 76ο Ε.Τ. Δήμου ΜΥΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Μειονοτικό Σχολ. Γλαύκης

 

Εκλογικό τμήμα: 77ο Ε.Τ. Δήμου ΜΥΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Μειονοτικό Σχολ. Γλαύκης

 

Εκλογικό τμήμα: 78ο Ε.Τ. Δήμου ΜΥΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΡΓΟΝΑΣ  67100  ΓΟΡΓΟΝΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 79ο Ε.Τ. Δήμου ΜΥΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ  67300  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 80ο Ε.Τ. Δήμου ΜΥΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ  67300  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 81ο Ε.Τ. Δήμου ΜΥΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ  67300  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 82ο Ε.Τ. Δήμου ΜΥΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ  67300  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 83ο Ε.Τ. Δήμου ΜΥΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Μειονοτικό Σχολ. Κότινου

 

Εκλογικό τμήμα: 84ο Ε.Τ. Δήμου ΜΥΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολ. Μάνταινας

 

Εκλογικό τμήμα: 85ο Ε.Τ. Δήμου ΜΥΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Κατάστημα Δ.Δ.Μύκης

 

Εκλογικό τμήμα: 86ο Ε.Τ. Δήμου ΜΥΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΚΗΣ  67100  ΜΥΚΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 87ο Ε.Τ. Δήμου ΜΥΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΜΙΝΘΗΣ  67100  ΣΜΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 88ο Ε.Τ. Δήμου ΜΥΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Γυμνάσιο Σμίνθης

 

Εκλογικό τμήμα: 89ο Ε.Τ. Δήμου ΜΥΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Μειονοτικό Σχολ. Συρόκου

 

Εκλογικό τμήμα: 90ο Ε.Τ. Δήμου ΜΥΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Μειονοτικό Σχολ. Ωραίου

 

Εκλογικό τμήμα: 91ο Ε.Τ. Δήμου ΜΥΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Μειονοτικό Σχολ. Ωραίου

 

Εκλογικό τμήμα: 92ο Ε.Τ. Δήμου ΜΥΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Μειονοτικό Σχολ. Ωραίου

 

Εκλογικό τμήμα: 93ο Ε.Τ. Δήμου ΜΥΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Μειονοτικό Σχολ. Κύκνου

 

Εκλογικό τμήμα: 94ο Ε.Τ. Δήμου ΜΥΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΤΡΏΝ  67300  ΣΑΤΡΕΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 95ο Ε.Τ. Δήμου ΜΥΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΤΡΏΝ  67300  ΣΑΤΡΕΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 96ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΟ ΕΥΜΟΙΡΟ  67100  ΜΙΚΡΟ ΕΥΜΟΙΡΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 97ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΟ ΕΥΜΟΙΡΟ  67100  ΜΙΚΡΟ ΕΥΜΟΙΡΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 98ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΟ ΕΥΜΟΙΡΟ  67100  ΜΙΚΡΟ ΕΥΜΟΙΡΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 99ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΟ ΕΥΜΟΙΡΟ  67100  ΜΙΚΡΟ ΕΥΜΟΙΡΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 100ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΟ ΕΥΜΟΙΡΟ  67100  ΜΙΚΡΟ ΕΥΜΟΙΡΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 101ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ  67100  ΚΙΜΜΕΡΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 102ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ  67100  ΚΙΜΜΕΡΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 103ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ  67100  ΚΙΜΜΕΡΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 104ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ  67100  ΚΙΜΜΕΡΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 105ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ  67100  ΚΙΜΜΕΡΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 106ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ  67100  ΚΙΜΜΕΡΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 107ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ  67100  ΚΙΜΜΕΡΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 108ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΕΠΑΛ Ξάνθης  ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 109ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΕΠΑΛ Ξάνθης  ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 110ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΕΠΑΛ Ξάνθης  ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 111ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 3ο ΕΠΑΣ Ξάνθης  ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 112ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 3ο ΕΠΑΣ Ξάνθης  ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 113ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 3ο ΕΠΑΣ Ξάνθης  ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 114ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ  10  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 115ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ  10  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 116ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ  10  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 117ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ  10  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 118ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ  10  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 119ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ  10  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 120ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ  10  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 121ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ  10  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 122ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ  10  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 123ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ  10  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 124ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ  10  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 125ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ  10  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 126ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ  10  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 127ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΜΑΤΣΙΝΗ 1  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 128ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΜΑΤΣΙΝΗ 1  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 129ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΜΑΤΣΙΝΗ 1  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 130ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΜΑΤΣΙΝΗ 1  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 131ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΤΖΑΒΕΛΛΑ 6  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 132ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΤΖΑΒΕΛΛΑ 6  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 133ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΤΖΑΒΕΛΛΑ 6  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 134ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΤΖΑΒΕΛΛΑ 6  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 135ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΤΖΑΒΕΛΛΑ 6  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 136ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΤΖΑΒΕΛΛΑ 6  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 137ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΤΖΑΒΕΛΛΑ 8  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 138ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΤΖΑΒΕΛΛΑ 8  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 139ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΤΖΑΒΕΛΛΑ 8  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 140ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΤΖΑΒΕΛΛΑ 8  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 141ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΤΖΑΒΕΛΛΑ 8  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 142ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΤΖΑΒΕΛΛΑ 8  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 143ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΤΖΑΒΕΛΛΑ 8  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 144ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΤΖΑΒΕΛΛΑ 8  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 145ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  28ης  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 197  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 146ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  28ης  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 197  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 147ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  28ης  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 197  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 148ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  28ης  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 197  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 149ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  28ης  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 197  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 150ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΤΕΕ Ξάνθης   ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 151ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΤΕΕ Ξάνθης   ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 152ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΤΕΕ Ξάνθης   ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 153ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΤΕΕ Ξάνθης   ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 154ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 9  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 155ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 9  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 156ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 9  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 157ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 9  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 158ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 9  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 159ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 1  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 160ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 1  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 161ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 1  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 162ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 1  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 163ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 1  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 164ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 1  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 165ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 44  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 166ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 44  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 167ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 44  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 168ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 44  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 169ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΤΕΡΜΑ ΣΤ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 0  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 170ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΤΕΡΜΑ ΣΤ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 0  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 171ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΤΕΡΜΑ ΣΤ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 0  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 172ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΤΕΡΜΑ ΣΤ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 0  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 173ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΤΕΡΜΑ ΣΤ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 0  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 174ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 44  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 175ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 44  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 176ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 44  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 177ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 44  67100  ΞΑΝΘΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 178ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Οίκημα της Περιφέρειας 8ο χλμ Ξάνθης Σταυρούπολης

 

Εκλογικό τμήμα: 179ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Οίκημα της Περιφέρειας 8ο χλμ Ξάνθης Σταυρούπολης

 

Εκλογικό τμήμα: 180ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Κατάστημα Δ.Δ. Δαφνώνα

 

Εκλογικό τμήμα: 181ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Κατάστημα Δ.Δ. Δαφνώνα

 

Εκλογικό τμήμα: 182ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Κατάστημα Δ.Δ. Καρυοφύτου

 

Εκλογικό τμήμα: 183ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολ. Κομνηνών

 

Εκλογικό τμήμα: 184ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολ. Κομνηνών

 

Εκλογικό τμήμα: 185ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

 

Εκλογικό τμήμα: 186ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

 

Εκλογικό τμήμα: 187ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Κατάστημα Δ.Δ. Πασχαλιάς

 

Εκλογικό τμήμα: 188ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 189ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 190ο Ε.Τ. Δήμου ΞΑΝΘΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 191ο Ε.Τ. Δήμου ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΛΑΛΟΥ  67200  ΕΥΛΑΛΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 192ο Ε.Τ. Δήμου ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΛΑΛΟΥ

 

Εκλογικό τμήμα: 193ο Ε.Τ. Δήμου ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΚΑΡΧΟΥ  67200  ΔΕΚΑΡΧΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 194ο Ε.Τ. Δήμου ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Μειονοτικό Σχολ. Δεκάρχου

 

Εκλογικό τμήμα: 195ο Ε.Τ. Δήμου ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Μειονοτικό Σχολ. Ηλιόπετρας

 

Εκλογικό τμήμα: 196ο Ε.Τ. Δήμου ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Μειονοτικό Σχολ. Κεντητής

 

Εκλογικό τμήμα: 197ο Ε.Τ. Δήμου ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Μειονοτικό Σχολείο Κρεμαστής

 

Εκλογικό τμήμα: 198ο Ε.Τ. Δήμου ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Μειονοτικό Σχολ. Κύρνου

 

Εκλογικό τμήμα: 199ο Ε.Τ. Δήμου ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Μειονοτικό Σχολ. Κύρνου

 

Εκλογικό τμήμα: 200ο Ε.Τ. Δήμου ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Μειονοτικό Σχολ. Ορφανού

 

Εκλογικό τμήμα: 201ο Ε.Τ. Δήμου ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολ. Τοξοτών

 

Εκλογικό τμήμα: 202ο Ε.Τ. Δήμου ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολ. Τοξοτών

 

Εκλογικό τμήμα: 203ο Ε.Τ. Δήμου ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολ. Αγ. Αθανασίου

 

Εκλογικό τμήμα: 204ο Ε.Τ. Δήμου ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολ. Θαλασσιάς

 

Εκλογικό τμήμα: 205ο Ε.Τ. Δήμου ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολ. Τυμπάνου

 

Εκλογικό τμήμα: 206ο Ε.Τ. Δήμου ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολ. Τυμπάνου

 

Εκλογικό τμήμα: 207ο Ε.Τ. Δήμου ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΒΑΤΟΥ  67200  ΑΒΑΤΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 208ο Ε.Τ. Δήμου ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΒΑΤΟΥ  67200  ΑΒΑΤΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 209ο Ε.Τ. Δήμου ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Μειονοτικό Σχολ. Αβάτου

 

Εκλογικό τμήμα: 210ο Ε.Τ. Δήμου ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Κατάστημα Δ.Δ.Γαλάνης

 

Εκλογικό τμήμα: 211ο Ε.Τ. Δήμου ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο Εξοχής

 

Εκλογικό τμήμα: 212ο Ε.Τ. Δήμου ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Κατάστημα Δ.Δ. Εξοχής

 

Εκλογικό τμήμα: 213ο Ε.Τ. Δήμου ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολ. Ν. Αμισσού

 

Εκλογικό τμήμα: 214ο Ε.Τ. Δήμου ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολ. Μέλισσας

 

Εκλογικό τμήμα: 215ο Ε.Τ. Δήμου ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Πνευματικό Κέντρο Ερασμίου

 

Εκλογικό τμήμα: 216ο Ε.Τ. Δήμου ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Νηπιαγωγείο Ερασμίου

 

Εκλογικό τμήμα: 217ο Ε.Τ. Δήμου ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΣΜΙΟΥ  ΕΡΑΣΜΙΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 218ο Ε.Τ. Δήμου ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΣΜΙΟΥ  67200  ΕΡΑΣΜΙΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 219ο Ε.Τ. Δήμου ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολ. Μαγγάνων

 

Εκλογικό τμήμα: 220ο Ε.Τ. Δήμου ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολ. Μαγγάνων

 

Εκλογικό τμήμα: 221ο Ε.Τ. Δήμου ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟ ΟΛΒΙΟ  67200  ΝΈΟ ΟΛΒΙΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 222ο Ε.Τ. Δήμου ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Γυμνάσιο Ν. Ολβίου


Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments