ΠΟΛΙΤΙΚΑ — 04 Μαΐου 2012
  • Views1926

Τα εκλογικά τμήματα που θα είναι ανοιχτά στον νομό Δράμας για τις εκλογές 2012 είναι τα εξής:

Εκλογικό τμήμα: 1ο Ε.Τ. Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΟΞΑΤΟ ΔΡΑΜΑΣ  66300  ΔΟΞΑΤΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 2ο Ε.Τ. Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΟΞΑΤΟ ΔΡΑΜΑΣ  66300  ΔΟΞΑΤΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 3ο Ε.Τ. Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ  66300  ΔΟΞΑΤΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 4ο Ε.Τ. Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ  66300  ΔΟΞΑΤΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 5ο Ε.Τ. Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΟΞΑΤΟ ΔΡΑΜΑΣ  66300  ΔΟΞΑΤΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 6ο Ε.Τ. Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΞΑΤΟΥ  66300  ΔΟΞΑΤΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 7ο Ε.Τ. Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΞΑΤΟΥ  66300  ΔΟΞΑΤΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 8ο Ε.Τ. Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  66300  ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 9ο Ε.Τ. Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  66300  ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 10ο Ε.Τ. Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  66300  ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 11ο Ε.Τ. Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  66300  ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 12ο Ε.Τ. Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  66300  ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 13ο Ε.Τ. Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  66300  ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 14ο Ε.Τ. Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ  66300  ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΝ

 

Εκλογικό τμήμα: 15ο Ε.Τ. Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ  66300  ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΝ

 

Εκλογικό τμήμα: 16ο Ε.Τ. Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΡΓΙΩΝ  66032  ΚΥΡΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 17ο Ε.Τ. Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΡΓΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ  66032  ΚΥΡΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 18ο Ε.Τ. Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΡΓΙΩΝ  66032  ΚΥΡΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 19ο Ε.Τ. Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΡΓΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ  66032  ΚΥΡΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 20ο Ε.Τ. Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΡΓΙΩΝ  66032  ΚΥΡΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 21ο Ε.Τ. Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΘΥΣΠΗΛΟΥ  66032  ΒΑΘΥΣΠΗΛΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 22ο Ε.Τ. Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΘΥΧΩΡΙΟΥ  66032  ΒΑΘΥΧΩΡΙ

 

Εκλογικό τμήμα: 23ο Ε.Τ. Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΡΥΠΕΔΟΥ  66032  ΕΥΡΥΠΕΔΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 24ο Ε.Τ. Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΟΡΑΣ  66032  ΑΓΟΡΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 25ο Ε.Τ. Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΗΓΑΔΙΩΝ  66032  ΠΗΓΑΔΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 26ο Ε.Τ. Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ  66031  ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ

 

Εκλογικό τμήμα: 27ο Ε.Τ. Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ  66031  ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ

 

Εκλογικό τμήμα: 28ο Ε.Τ. Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ  66031  ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ

 

Εκλογικό τμήμα: 29ο Ε.Τ. Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ  66031  ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ

 

Εκλογικό τμήμα: 30ο Ε.Τ. Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ  66031  ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ

 

Εκλογικό τμήμα: 31ο Ε.Τ. Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ  66031  ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ

 

Εκλογικό τμήμα: 32ο Ε.Τ. Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ  66031  ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ

 

Εκλογικό τμήμα: 33ο Ε.Τ. Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  66031  ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 34ο Ε.Τ. Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  66031  ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 35ο Ε.Τ. Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΩΝΑ  66031  ΚΑΛΑΜΩΝΑΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 36ο Ε.Τ. Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΩΝΑ  66031  ΚΑΛΑΜΩΝΑΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 37ο Ε.Τ. Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ  66031  ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 38ο Ε.Τ. Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ  66031  ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 39ο Ε.Τ. Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΤΕΛΙΑΣ  66031  ΦΤΕΛΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 40ο Ε.Τ. Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΤΕΛΙΑΣ  66031  ΦΤΕΛΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 41ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  ΓΟΥΝΑΡΗ 7 7  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 42ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  ΓΟΥΝΑΡΗ 7 7  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 43ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  ΓΟΥΝΑΡΗ 7 7  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 44ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  ΓΟΥΝΑΡΗ 7 7  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 45ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  ΓΟΥΝΑΡΗ 7 7  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 46ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  ΓΟΥΝΑΡΗ 7 7  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 47ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  ΓΟΥΝΑΡΗ 7 7  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 48ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  ΓΟΥΝΑΡΗ 7 7  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 49ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  ΓΟΥΝΑΡΗ 7 7  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 50ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  ΓΟΥΝΑΡΗ 7 7  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 51ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ  12  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 52ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ  12  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 53ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ  12  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 54ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ  12  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 55ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ  12  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 56ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ  12  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 57ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ  12  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 58ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ  12  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 59ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ  12  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 60ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ  12  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 61ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 63  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 62ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 63  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 63ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 63  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 64ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 63  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 65ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 63  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 66ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 63  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 67ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  ΓΑΛΗΝΟΥ 110  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 68ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  ΓΑΛΗΝΟΥ 110  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 69ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  ΓΑΛΗΝΟΥ 110  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 70ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  ΓΑΛΗΝΟΥ 110  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 71ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ  66100  ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 72ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΤΕΕ ΔΡΑΜΑΣ  ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 70  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 73ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΤΕΕ ΔΡΑΜΑΣ  ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 70  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 74ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΤΕΕ ΔΡΑΜΑΣ  ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 70  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 75ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΤΕΕ ΔΡΑΜΑΣ  ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 70  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 76ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΤΕΕ ΔΡΑΜΑΣ  ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 70  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 77ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΤΕΕ ΔΡΑΜΑΣ  ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 70  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 78ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΤΕΕ ΔΡΑΜΑΣ  ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 70  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 79ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΤΕΕ ΔΡΑΜΑΣ  ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 70  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 80ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΤΕΕ ΔΡΑΜΑΣ  ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 70  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 81ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 10  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 82ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 10  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 83ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 10  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 84ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 10  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 85ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 15  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 86ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 15  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 87ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 15  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 88ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 15  66100  ΔΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 89ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ  66100  ΝΕΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 90ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ  66100  ΝΕΑ ΑΜΙΣΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 91ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ  66100  ΝΕΑ ΑΜΙΣΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 92ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ  66100  ΝΕΑ ΑΜΙΣΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 93ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ  66100  ΝΕΑ ΑΜΙΣΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 94ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 13ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ  66100  ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 95ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 13ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ  66100  ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 96ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 13ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ  66100  ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 97ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 13ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ  66100  ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 98ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ  66100  ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 99ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ  66100  ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 100ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ  66100  ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 101ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ  66100  ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 102ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ  66100  ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 103ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ  66100  ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 104ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ  66100  ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 105ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ  66100  ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 106ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ  66100  ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 107ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ  66100  ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 108ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ  66100  ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 109ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ  66100  ΛΙΒΑΔΕΡΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 110ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ  66100  ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΝ

 

Εκλογικό τμήμα: 111ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ  66100  ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 112ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ  66100  ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 113ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ  66100  ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ

 

Εκλογικό τμήμα: 114ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ  66100  ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ

 

Εκλογικό τμήμα: 115ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ  66100  ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

 

Εκλογικό τμήμα: 116ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ  66100  ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

 

Εκλογικό τμήμα: 117ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ  66100  ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 118ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ  66100  ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 119ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ  66100  ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 120ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ  66100  ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 121ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ  66100  ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 122ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ  66100  ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 123ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ  66100  ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 124ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ  66100  ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 125ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ  66100  ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 126ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ  66100  ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 127ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣΤΗΣ  66100  ΧΩΡΙΣΤΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 128ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣΤΗΣ  66100  ΧΩΡΙΣΤΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 129ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣΤΗΣ  66100  ΧΩΡΙΣΤΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 130ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣΤΗΣ  66100  ΧΩΡΙΣΤΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 131ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣΤΗΣ  66100  ΧΩΡΙΣΤΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 132ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ  66100  ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 133ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ  66100  ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 134ο Ε.Τ. Δήμου ΔΡΑΜΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΚΑΛΩΤΗΣ  66100  ΣΚΑΛΩΤΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 135ο Ε.Τ. Δήμου ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ  66033  ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

 

Εκλογικό τμήμα: 136ο Ε.Τ. Δήμου ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ  66033  ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

 

Εκλογικό τμήμα: 137ο Ε.Τ. Δήμου ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ  66033  ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

 

Εκλογικό τμήμα: 138ο Ε.Τ. Δήμου ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ  66033  ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

 

Εκλογικό τμήμα: 139ο Ε.Τ. Δήμου ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ  66033  ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

 

Εκλογικό τμήμα: 140ο Ε.Τ. Δήμου ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΛΑΔΙΑΣ  66033  ΑΧΛΑΔΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 141ο Ε.Τ. Δήμου ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ  66033  ΒΑΘΥΤΟΠΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 142ο Ε.Τ. Δήμου ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ  66033  ΒΑΘΥΤΟΠΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 143ο Ε.Τ. Δήμου ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΩΛΑΚΑ  66033  ΒΩΛΑΚΑΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 144ο Ε.Τ. Δήμου ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΩΛΑΚΑ  66033  ΒΩΛΑΚΑΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 145ο Ε.Τ. Δήμου ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΩΛΑΚΑ  66033  ΒΩΛΑΚΑΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 146ο Ε.Τ. Δήμου ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΡΑΝΙΤΗ  66033  ΓΡΑΝΙΤΗΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 147ο Ε.Τ. Δήμου ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΣΩΤΟΥ  66033  ΔΑΣΩΤΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 148ο Ε.Τ. Δήμου ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΞΟΧΗΣ  66033  ΕΞΟΧΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 149ο Ε.Τ. Δήμου ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΑΦΥΤΟΥ  66033  ΚΑΤΑΦΥΤΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 150ο Ε.Τ. Δήμου ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ  66033  ΚΑΤΩ ΒΡΟΝΤΟΥ

 

Εκλογικό τμήμα: 151ο Ε.Τ. Δήμου ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ  66033  ΚΑΤΩ ΒΡΟΝΤΟΥ

 

Εκλογικό τμήμα: 152ο Ε.Τ. Δήμου ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ  66033  ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 153ο Ε.Τ. Δήμου ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ  66033  ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 154ο Ε.Τ. Δήμου ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ  66033  ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 155ο Ε.Τ. Δήμου ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΟΜΗΛΙΑΣ  66033  ΜΙΚΡΟΜΗΛΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 156ο Ε.Τ. Δήμου ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΧΥΡΟΥ  66033  ΟΧΥΡΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 157ο Ε.Τ. Δήμου ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΧΥΡΟΥ  66033  ΟΧΥΡΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 158ο Ε.Τ. Δήμου ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΓΟΝΕΡΙΟΥ  66033  ΠΑΓΟΝΕΡΙ

 

Εκλογικό τμήμα: 159ο Ε.Τ. Δήμου ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ  66033  ΠΕΡΙΘΩΡΙ

 

Εκλογικό τμήμα: 160ο Ε.Τ. Δήμου ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ  66033  ΠΕΡΙΘΩΡΙ

 

Εκλογικό τμήμα: 161ο Ε.Τ. Δήμου ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ  66033  ΠΕΡΙΘΩΡΙ

 

Εκλογικό τμήμα: 162ο Ε.Τ. Δήμου ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΩΝ  66033  ΠΟΤΑΜΟΙ

 

Εκλογικό τμήμα: 163ο Ε.Τ. Δήμου ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΩΝ  66033  ΠΟΤΑΜΟΙ

 

Εκλογικό τμήμα: 164ο Ε.Τ. Δήμου ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΥΣΟΚΕΦΑΛΟΥ  66033  ΧΡΥΣΟΚΕΦΑΛΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 165ο Ε.Τ. Δήμου ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΡΙΑΝΗΣ  66100  ΑΔΡΙΑΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 166ο Ε.Τ. Δήμου ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΡΙΑΝΗΣ  66100  ΑΔΡΙΑΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 167ο Ε.Τ. Δήμου ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΡΙΑΝΗΣ  66100  ΑΔΡΙΑΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 168ο Ε.Τ. Δήμου ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ-ΚΑΠΗ ΑΝΩ ΠΥΞΑΡΙΟΥ  ΑΝΩ ΠΥΞΑΡΙΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 169ο Ε.Τ. Δήμου ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ  66100  ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 170ο Ε.Τ. Δήμου ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ  66100  ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 171ο Ε.Τ. Δήμου ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ  66100  ΠΛΑΤΑΝΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 172ο Ε.Τ. Δήμου ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ  66100  ΠΛΑΤΑΝΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 173ο Ε.Τ. Δήμου ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΙΝΟΛΟΦΟΥ  66037  ΠΡΙΝΟΛΟΦΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 174ο Ε.Τ. Δήμου ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ  66037  ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 175ο Ε.Τ. Δήμου ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ  66037  ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 176ο Ε.Τ. Δήμου ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΕΛΕΑΣ  66037  ΠΤΕΛΕΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 177ο Ε.Τ. Δήμου ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΕΛΕΑΣ  66037  ΠΤΕΛΕΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 178ο Ε.Τ. Δήμου ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΡΑΧΗΣ  66100  ΥΨΗΛΗ ΡΑΧΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 179ο Ε.Τ. Δήμου ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΑΧΗΣ  66100  ΥΨΗΛΗ ΡΑΧΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 180ο Ε.Τ. Δήμου ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ  66035  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ

 

Εκλογικό τμήμα: 181ο Ε.Τ. Δήμου ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ  66035  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ

 

Εκλογικό τμήμα: 182ο Ε.Τ. Δήμου ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΡΣΑΝΙΔΗ)  ΜΕΣΟΧΩΡΙ

 

Εκλογικό τμήμα: 183ο Ε.Τ. Δήμου ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ)  ΜΕΣΟΧΩΡΙ

 

Εκλογικό τμήμα: 184ο Ε.Τ. Δήμου ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ  66035  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ

 

Εκλογικό τμήμα: 185ο Ε.Τ. Δήμου ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ  ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 186ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  66200  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 187ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  66200  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 188ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  66200  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 189ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  66200  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 190ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  66200  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 191ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  66200  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 192ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΤΕΕ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  66200  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 193ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΤΕΕ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  66200  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 194ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΤΕΕ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  66200  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 195ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ  66200  ΑΝΘΟΧΩΡΙΟ

 

Εκλογικό τμήμα: 196ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ  66200  ΓΡΑΜΜΕΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 197ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ  66200  ΓΡΑΜΜΕΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 198ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ  66200  ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 199ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ  66200  ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 200ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ  66200  ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 201ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  66200  ΚΑΛΛΙΘΕΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 202ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  66200  ΚΑΛΛΙΘΕΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 203ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ  66200  ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 204ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ  66200  ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 205ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ  66200  ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 206ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ  66200  ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 207ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ  66200  ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 208ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ  66200  ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 209ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ  66200  ΠΑΝΟΡΑΜΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 210ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ  66200  ΠΕΤΡΟΥΣΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 211ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ  66200  ΠΕΤΡΟΥΣΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 212ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ  66200  ΠΕΤΡΟΥΣΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 213ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ  66200  ΠΕΤΡΟΥΣΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 214ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ  66200  ΠΕΤΡΟΥΣΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 215ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΥΡΓΩΝ  66100  ΠΥΡΓΟΙ

 

Εκλογικό τμήμα: 216ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ  66200  ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 217ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ  66200  ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 218ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ  66100  ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 219ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ  66100  ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 220ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ  66100  ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 221ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ  66100  ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ

 

Εκλογικό τμήμα: 222ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ  66100  ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 223ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ  66100  ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 224ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ  66100  ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 225ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ  66100  ΠΕΡΙΧΩΡΑ

 

Εκλογικό τμήμα: 226ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΤΑΓΡΩΝ  66031  ΣΙΤΑΓΡΟΙ

 

Εκλογικό τμήμα: 227ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΤΑΓΡΩΝ  66031  ΣΙΤΑΓΡΟΙ

 

Εκλογικό τμήμα: 228ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΤΑΓΡΩΝ  66031  ΣΙΤΑΓΡΟΙ

 

Εκλογικό τμήμα: 229ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ  66031  ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 230ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ  66031  ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 231ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ  66031  ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ

 

Εκλογικό τμήμα: 232ο Ε.Τ. Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ  66031  ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments