ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗ — 13 Μαΐου 2012
  • Views226

Με αφορμή το Ευρωπαϊκό έτος 2012 «Ενεργούς Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών» το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης –Europe Direct Κομοτηνής θα πραγματοποιήσει τις παρακάτω εκδηλώσεις:

Σε συνεργασία με το Α’ και Β’ ΚΑΠΗ του Δήμου Κομοτηνής και το ECOSE θα πραγματοποιήσουν στο Α’ ΚΑΠΗ την Τρίτη 15 Μαΐου και ώρα 10:00 και την Πέμπτη 17 Μαΐου στο Β’ ΚΑΠΗ εργαστήρι εκμάθησης θεατρικής αφήγησης.

Στις 16 Μαΐου και ώρα 10:00 θα πραγματοποιήσουν εργαστήρι μεταποίησης μεταχειρισμένων ρούχων στην ομάδα γυναικών στο Ροδίτη.

Σε συνεργασία με το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 15 Μαΐου και την Τετάρτη 16 Μαΐου και ώρα 17:30-19:00 δύο εργαστήρια με τίτλο «Ανακαλύπτοντας την Αλληλεγγύη και τη Συνοχή».

Το πρώτο εργαστήρι θα υλοποιηθεί με στόχο την κατανόηση της έννοιας αλληλεγγύη. Αρχικά θα περιλαμβάνει ασκήσεις επικοινωνίας, μεταξύ των εκπαιδευομένων του δεύτερου επιπέδου του ΣΔΕ, κατάθεση και γραφική καταγραφή των ιδεών και εννοιών που θα ανακαλύψουν. Στο τέλος θα δημιουργήσουν ένα απλό διάγραμμα σκέψης (mind map).

Το δεύτερο εργαστήρι θα αφορά την έννοια «συνοχή». Οι εκπαιδευόμενοι θα συζητήσουν το θέμα σε ομάδες εργασίας και στη συνέχεια θα σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα εργασίας (project) που θα είναι εφικτό να υλοποιηθεί στην τοπική μας κοινωνία.. Στο τέλος οι εκπαιδευόμενοι θα κατασκευάσουν κονκάρδες με θέμα την
αλληλεγγύη.

Σκοπός όλων των δράσεων είναι να συνεργαστούν όλοι οι συμμετέχοντες και να μεταδώσουν ότι έμαθαν στους νεότερους (μαθητές και φοιτητές) σε δράσεις με τίτλο: «Μαθαίνω για να στο μάθω».

Στόχος του Ευρωπαϊκού έτους 2012 «Ενεργούς Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών» είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συμβολή των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην κοινωνία.

Επιδιώκεται η ενθάρρυνση των φορέων χάραξης πολιτικής και των ενδιαφερόμενων μερών σε όλα τα επίπεδα να αναλάβουν δράση για να δημιουργηθούν καλύτερες ευκαιρίες παράτασης του επαγγελματικού βίου και να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments