ΚΟΙΝΩΝΙΑ — 02 Απριλίου 2013
  • Views193

Ειδικό Ταμείο Χρηματοδότησης τοπικών επενδύσεων των δήμων δημιουργούν η ΚΕΔΕ μαζί με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τη Τράπεζα Αττικής, όπου βασικό ρόλο θα έχουν και τα έργα εξοικονόμησης ενέργειας των δήμων, ιδιαίτερα για την αναβάθμιση του φωτισμού οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Κ. Ασκούνης στην ημερίδα της ΚΕΔΕ και της ΚΑΠΕ με θέμα «Δήμος και Ενέργεια: Μία Εναλλακτική Προσέγγιση στην Οικονομική Κρίση».

Ο κ. Ασκούνης αναφέρθηκε στο σχεδιασμό του προγράμματος «Εξοικονομώ Ι» που υλοποιείται με τη συμμετοχή περισσότερων των 100 δήμων, στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ ΙΙ» που σημειώνει πέρα από κάθε όριο καθυστέρηση στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και στο πρόγραμμα «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές Κοινότητες – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης» που αφορά κυρίως απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές.

Σε ό,τι αφορά ειδικά το πρόγραμμα «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές Κοινότητες», εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια της ΚΕΔΕ διότι θετικά αξιολογηθείσες προτάσεις των δήμων, των οποίων μάλιστα ο συνολικός προϋπολογισμός υπολείπεται κατά πολύ του προϋπολογισμού της σχετικής πρόσκλησης, δεν εντάσσονται. Όπως χαρακτηριστικά είπε «ζητάμε το αυτονόητο, δηλαδή την προένταξη των πράξεων που υπέβαλλαν και αξιολογήθηκαν θετικά. Οποιαδήποτε άλλη διαδικασία είναι έξω και πέρα από τα προβλεπόμενα και εκφράσαμε εγγράφως στον αναπληρωτή υπουργό κ. Καλαφάτη την πλήρη αντίθεσή μας».

Όπως είπε, περισσότεροι από 100 δήμοι συμμετέχουν πλέον στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» και στην εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ), ώστε να κάνουν πράξη τη βιώσιμη ενεργειακή διαχείριση σε τοπικό επίπεδο. Στους νέους Οργανισμούς Εσωτερικών Υπηρεσιών έχουν θεσμοθετηθεί και εντάσσονται Γραφεία Περιβάλλοντος σε όλους σχεδόν τους δήμους της χώρας. Επίσης, οι δήμοι ανταποκρίθηκαν άμεσα και διέθεσαν σημαντικές εκτάσεις για το πρόγραμμα Helios.

Σε ό,τι αφορά το ειδικό πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων μέχρι 10 KW, ο κ. Ασκούνης επανέφερε την πρόταση της Αυτοδιοίκησης για αύξηση ισχύος έως 30 KW τουλάχιστον, «ώστε να είναι ωφέλιμη η επένδυση για το δήμο και ειδικότερα για τις σχολικές εγκαταστάσεις» δεδομένων και των προβλημάτων υποχρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν οι δήμοι.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ χαρακτήρισε εθνική ανάγκη το θέμα του σχεδιασμού και υλοποίησης ενός προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας σε όλες τις υποδομές και λειτουργίες των δήμων (κτιριακές εγκαταστάσεις, διοικητήρια, οδοφωτισμό, αντλιοστάσια, μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, κολυμβητήρια, κλειστά γυμναστήρια κτλ). Η σημαντική μείωση στο λειτουργικό κόστος καθώς και η εξοικονόμηση σημαντικών πόρων μπορούν να μεταφερθούν και να καλύψουν τις ανάγκες τοπικών επενδύσεων των δήμων προς όφελος της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας.

«Αντιμετωπίζοντας το ζήτημα της ενεργειακής διαχείρισης όχι μόνο με περιβαλλοντικούς και οικονομικούς όρους αλλά κυρίως με κοινωνικούς θα είχε για μας ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μπορέσουμε στις παρούσες εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες για τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες και τα νοικοκυριά να μετακυλήσουμε την εξοικονόμηση ενέργειας στις ανταποδοτικές μας υπηρεσίες μειώνοντας κατά το αντίστοιχο ποσοστό εξοικονόμησης τα τέλη που πληρώνουν οι Δημότες μας» κατέληξε ο κ. Ασκούνης.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments