ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ — 14 Μαρτίου 2013
  • Views185

Μέχρι τις 30 Απριλίου μπορούν οι ασφαλισμένοι να πληρώσουν τις διαφορές που προέκυψαν από την αναδρομική αύξηση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών.

Σύμφωνα με το ΙΚΑ μετά την εναρμόνιση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών (πλαφόν) «παλαιών» και «νέων» ασφαλισμένων από 1/1/2013, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012, και προκειμένου να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στους υπόχρεους εργοδότες για την τακτοποίηση των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων, ανακοινώνεται ότι οι διαφορές εισφορών μηνών Ιανουαρίου 2013 και Φεβρουαρίου 2013 που θα προκύψουν από το νέο ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών των «παλαιών» ασφαλισμένων, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες εάν καταβληθούν μέχρι 30/4/2013.

Εφόσον καταβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή, θα επιβαρυνθούν με πρόσθετα τέλη κατά τα γνωστά.
Επισημαίνεται ότι, η καταβολή των διαφορών που θα προκύψουν θα πρέπει να γίνεται με την έκδοση χωριστού παραστατικού είσπραξης κατά μισθολογική περίοδο ούτως ώστε να είναι αυτές διακριτές, προκειμένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος και να μην καταλογιστούν πρόσθετα τέλη.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments