ΔΡΑΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ — 14 Φεβρουαρίου 2013
  • Views184

Καθίσταται γνωστό ότι εγκρίθηκε από το Υ.ΠΕ.Κ.Α. μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης για την ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου Γυμνασίου – Λυκείου το ποσό των 450.000 € και για την ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου το ποσό των 570.000 €.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments