ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ — 01 Ιουλίου 2013
  • Views179

Ερωτηματικά προκαλεί η πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης να εντάξει σε επιδοτούμενα προγράμματα την εγκατάσταση του συστήματος εισροών-εκκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων σε πρατήρια και μεταπωλητές καθώς και στις εγκαταστάσεις των εταιριών εμπορίας υγρών καυσίμων. Όπως προκύπτει από απόφαση του αρμόδιου υφυπουργού Αθανάσιου Σκορδά το Δημόσιο θα διαθέσει 30 εκατ. από τους πόρους της κοινωνίας της πληροφορίας για ένα έργο το οποίο έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί πανελλαδικά μέχρι και σήμερα και είχε αναχθεί σε μείζον θέμα για την καταπολέμιση του λαθρεμπορίου καυσίμων.

Αν και από την πλευρά της κυβέρνησης και των εταιριών πετρελαιοειδών έγινε συντονισμένη προσπάθεια το θέμα να μην πάρει διαστάσεις λόγω των εύλογων ερωτηματικών που εγείρει.

Από την αγορά πετρελαιοειδών γίνεται επίκλιση της ασφυκτικη΄ς κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στον κλάδο και επισημαίνεται ότι από τη στιγμή που η εγκατάσταση πραγματοποιείται κατ απαίτηση του Δημοσίου το κράτος θα πρέπει να επιβαρυνθεί το κόστος.

Όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς στο Sofokeousin.gr η απόφαση του ΥΠΑΝ είναι αποτέλεσμα ισχυρών πιέσεων από τους ιδιοκτήτες εταιριών πετρελαιοειδών οι οποίοι επιβαρύνονται εμμέσως με την εγκατάσταση των συστημάτων καθώς οι πρατηριούχοι -κυρίως- πετάνε το μπαλάκι αδυνατώντας να εκπληρώσουν ακόμα και τις στοιχειώδεις οικονομικές υποχρεώσεις του.

Ο κλάδος της εμπορίας πετρελαιοειδών έχει υποστεί μεγάλα πλήγματα την τελευταία τριετία καθώς η κατυανάλωση έχει μειωθεί δραστικά λόγω της κρίσης, ενώ η εξίσωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο περιόρισε κατά 70% τη μέχρι πρότεινος ανελαστική ζήτηση στον κλάδο της θέρμανσης.

Η πρωτοβουλία όμως του υπουργείου Ανάπτυξης κινείται στα όρια της “εξυπηρέτησης” ενώ οι διαρκείς παρατάσεις στην εγκατάσταση συστημάτων εισροών-εκκροών σε πρατήρια καυσίμων και μεταπωητές, πράκτορες και εν γένει σε ολόκληρο το δίκτυο διανομής καυσίμων προκαλούν το κοινό περί δικαίου αίσθημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πρώτες υπουργικές αποφάσεις -στο πλαίσιο της πάταξης της λαθραιμπορίας καυσίμων- καλούσαν σε άμεση εφαρμογή των συστημάτων και των διαδικασιών, κάτι που μέχρι και σήμερα, τρια χρόνια μετά την πρώτη ανακοίνωση δεν έχει επιτευχθεί.

Παράλληλα το υπουργείο από την πλευρά του δεν έχει θέσει σε πλήρη λειτουργία το αντίστοιχο μηχανογραφικό σύστημα για την καταγραφή και παρακολούθηση των συστημάτων που εγκαθίστανται στο δίκτυο της διακίνησης καυσίμων.

 

Ακολουθεί η ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης

 Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αθανάσιος Σκορδάς, υπέγραψε την απόφαση που προκηρύσσει δράση με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ», με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 30.000.000 ¤,  που θα καλύπτει το σύνολο της χώρας.

Αντικείμενο της δράσης είναι η ενίσχυση των πρατηρίων υγρών καυσίμων της χώρας για την εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εισροών-Εκροών, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των πρατηρίων υγρών καυσίμων και την αποκατάσταση του ανταγωνισμού μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογικών εργαλείων.

Με τα συστήματα αυτά επιτυγχάνεται η αποτελεσματική παρακολούθηση του ισοζυγίου καυσίμων από τις ελεγκτικές αρχές μέσω της διασύνδεσης του συστήματος με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Αποτέλεσμα των παραπάνω θα είναι η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και η εξασφάλιση της παράδοσης ορθής ποσότητας καυσίμου στον καταναλωτή.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οικονομικές μονάδες, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή (όχι ενώσεις επιχειρήσεων) που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ελληνικό χώρο, στο τομέα των πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, το περιεχόμενο του Φακέλου Αίτησης, η διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων για την ένταξη στη δράση περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό που  αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της προκήρυξης.

Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά σε τρεις (3) κύκλους ως ακολούθως:

ΑΆ Κύκλος: Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης

ΒΆ Κύκλος: Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας, Ιωαννίνων

ΓΆ Κύκλος: Λοιπή Ελληνική Επικράτεια

Η έναρξη κάθε κύκλου υποβολής προτάσεων, θα ανακοινωθεί επίσημα στο διαδικτυακό τόπο της δράσης http://e_gas_station.ktpae.gr αμέσως μετά τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Print Friendly

Share

About Author

webmaster

(0) Readers Comments