ΠΑΙΔΕΙΑ — 22 Φεβρουαρίου 2013
  • Views178

Ως το τέλος Μαρτίου σε Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνείο Κρήτης και ΤΕΙ Πειραιά

Πρυτάνεις με τη διαδικασία του νέου νόμου-πλαισίου θα έχουν μέχρι το τέλος Μαρτίου δύο πανεπιστήμια της χώρας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Πολυτεχνείο Κρήτης, ενώ στην ίδια κατεύθυνση βρίσκεται και το ΤΕΙ Πειραιά.

Πρυτάνεις με τη διαδικασία του νέου νόμου-πλαισίου θα έχουν μέχρι το τέλος Μαρτίου δύο πανεπιστήμια της χώρας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Πολυτεχνείο Κρήτης, ενώ στην ίδια κατεύθυνση βρίσκεται και το ΤΕΙ Πειραιά. Πρόκειται για τα πρώτα πανεπιστήμια της χώρας που θα εφαρμόσουν πλήρως τον νέο νόμο-πλαίσιο, για τον οποίο ακόμη και σήμερα οι διοικήσεις τους σχολιάζουν ότι τα προβλήματα που έφερε στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας είναι πολύ περισσότερα από εκείνα που έλυσε.

Και στα δύο πρώτα ιδρύματα έχει ήδη προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισμός και έχουν κατατεθεί από τρεις υποψηφιότητες πανεπιστημιακών από την Ελλάδα αλλά και από πανεπιστήμια του εξωτερικού. Οι θητείες των νυν πρυτάνεών τους έληξαν το καλοκαίρι που πέρασε αλλά παρατάθηκαν ως τη λήξη του 2012 και πλέον παρατείνονται εκ νέου σιωπηρά από το υπουργείο Παιδείας μέχρι να εκλεγούν οι νέες διοικήσεις τους.
Χωρίς κάλπη η ψηφοφορία για τους τρεις υποψηφίους
Η εκλογική διαδικασία όπως ορίζει και σχετική υπουργική απόφαση του υπουργείου Παιδείας θα γίνει χωρίς να είναι υποχρεωτική η κάλπη, με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψήφου. Όπως φαίνεται οι ακραίες κινητοποιήσεις φοιτητών και καθηγητών της περυσινής χρονιάς οδήγησαν τελικά σε οριστική κατάργηση της κάλπης – με τον προηγούμενο νόμο ήταν υποχρεωτική η χρήση της κάλπης δύο φορές προτού γίνει η ψηφοφορία ηλεκτρονικά.
Έτσι, σε λιγότερο από δύο μήνες, στο Πολυτεχνείο Κρήτης -ο πρύτανης κ. Ιωάννης Φίλης υπολογίζει ότι στις αρχές Μαρτίου το ίδρυμα θα έχει εκλέξει τον αντικαταστάτη του- ο περίφημος νέος νόμος-πλαίσιο για τα ΑΕΙ θα έχει εφαρμοστεί πλήρως. Στο Πολυτεχνείο Κρήτης θα κατατεθούν υποψηφιότητες ως τις 28 Φεβρουαρίου, από αυτές το Συμβούλιο του Ιδρύματος θα επιλέξει τρεις και στη συνέχεια οι καθηγητές του θα εκλέξουν μεταξύ αυτών τον νέο πρύτανη.
«Εμείς είχαμε ήδη προκηρύξει τη θέση, αλλά προχωρήσαμε σε επαναπροκήρυξή της καθώς δεν είχαν δημοσιευθεί ακόμη τα ονόματα των μελών του Συμβουλίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και υπήρχε περίπτωση να τεθεί λόγος ακυρότητας της διαδικασίας» λέει ο πρύτανης του πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Κώστας Γουργουλιάνης, που είναι φανερό ότι… αγωνιά να τελειώνει με αυτή την εκκρεμότητα.
Και στο ΤΕΙ Πειραιά
Διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκλογή προέδρου του ΤΕΙ Πειραιά έχει ήδη απευθύνει και ο πρόεδρος του Συμβουλίου του ιδρύματος κ. Γιώργος Καλκάνης. Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του προέδρου θα πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους ως τις 12 Μαρτίου.
Όπως αναφέρεται στη σχετική υπουργική απόφαση του υπουργείου Παιδείας, «οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με αίτηση των ενδιαφερομένων, ενώπιον των οργάνων διενέργειας εκλογών, προσωπικά, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά ή επιστολικά. Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση του υποψηφίου, η οποία υποβάλλεται στην εφορευτική επιτροπή. Για την καταγραφή των υποψηφιοτήτων και των παραιτήσεων τηρείται από τα όργανα διενέργειας εκλογών ειδικό πρωτόκολλο, από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητας και παραίτησης από αυτήν».
Η διαδικασία
Όπως προβλέπει η διαδικασία, από τους υπεύθυνους για τη διενέργεια των εκλογών αναρτάται σε ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα του ιδρύματος ο πίνακας των υποψηφίων. Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του ιδρύματος και εγκρίνονται από τον πρύτανη του πανεπιστημίου ή τον πρόεδρο του ΤΕΙ. Τέλος, οι εκλογικοί αυτοί κατάλογοι οριστικοποιούνται 20 ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.
Οι ενστάσεις, αν υπάρχουν, θα υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον των οργάνων διενέργειας εκλογών.
Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments