ΚΟΙΝΩΝΙΑ — 04 Αυγούστου 2013
  • Views246

Σε δημόσια διαβούλευση θα βρίσκεται μέχρι τις 23 Αυγούστου η νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα «Διαμόρφωση του νομικού καθεστώτος για τον μηχανισμό της υποχρεωτικής ενδικοφανούς προσφυγής».

Το πλαίσιο της «ενδικοφανούς προσφυγής» επηρεάζει σημαντικά τις φορολογικές διαφορές καθώς πλέον ο φορολογούμενος εις βάρος του οποίου η Εφορία βεβαιώνει φόρο, πρόστιμο ή προσαύξηση δεν μπορεί να προσφεύγει στη Δικαιοσύνη, αλλά η υπόθεση του θα εξετάζεται από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Μάλιστα, πριν εξετασθεί η προσφυγή του στην Υπηρεσία θα πρέπει να καταβάλει το 50% του φόρου που του έχει βεβαιώσει η Εφορία.

Συγκεκριμένα, ο φορολογούμενος που αμφισβητεί την καταλογιστική πράξη φόρου, δασμού, προστίμου κτλ, που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη φορολογική αρχή, οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Η αίτηση θα υποβάλλεται στην Εφορία , στο Τελωνείο ή στην φορολογική αρχή (ΣΔΟΕ) που εξέδωσε την πράξη και θα αναφέρει τους λόγους στους οποίους ο φορολογούμενος βασίζει το αίτημά του. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από τον φορολογούμενο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης σε αυτόν.

Η φορολογική αρχή θα αποστέλλει ακολούθως εντός 7 ημερών την ενδικοφανή προσφυγή του φορολογούμενου συνοδευόμενη από σχετικά έγγραφα και τις απόψεις της στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να αποφανθεί επί της υπόθεσης. Η Υπηρεσία εντός 60 ημερών από την υποβολή της αίτηση θα βγάζει γνώμη ή θα αποπίπτει «σιωπηρά» την προσφυγή. Μετά την παρέλευση των 60 αυτών ημερών θα μπορεί ο φορολογούμενος να προσφεύγει στα δικαστήρια.

Αναφερόμενος στο θέμα ο δικηγόρος κ. Σπύρος Μήτσουρας ανέφερε τα εξής: «Η πρόσβαση του φορολογουμένου στη δικαιοσύνη καθίσταται με την ενδικοφανή προσφυγή σαφώς δυσχερέστερη. Για την αμφισβήτηση μιας φορολογικής πράξης, τέλους ή προστίμου, το οποίο δύναται, όχι απλώς να είναι εσφαλμένο, αλλά και καταφανώς παράνομο ή και σκόπιμο, ο φορολογούμενος θα πρέπει να προπληρώσει το 50% της πράξης. Οποία ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών με τέτοιο όπλο στους σημερινούς καιρούς».

Print Friendly

Share

About Author

webmaster

(0) Readers Comments