ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ — 24 Μαΐου 2012
  • Views133

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας στα οποία συμμετέχει η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. ως εταίρος, τρεις συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα. Η Περιφέρεια μας ήταν για άλλη μια φορά συνεπής σε όλες εκείνες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το πλαίσιο υλοποίησης των εν λόγω έργων.

Πιο συγκεκριμένα, στις 15 και 16 Μαΐου έλαβε χώρα στο Alghero της Σαρδηνίας η 4η Επιτροπή Καθοδήγησης του έργου ELIH MED(Ενεργειακή Απόδοση στις Κοινωνικές Κατοικίες της Μεσογείου), που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Εδαφικής Συνεργασίας MED και στην οποία συμμετείχαν στελέχη του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΑΜ-Θ και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Την πρώτη ημέρα της συνάντησης, παρουσιάστηκε η πορεία υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου ενώ τη κατά δεύτερη μέρα, οι εταίροι παρουσίασαν την περιοχή πιλοτικής εφαρμογής του έργου που επελέγη από το φορέα τους. Στην Περιφέρειά μας θα αναβαθμιστούν ενεργειακά συνολικά 113 εργατικές κατοικίες, 57 από αυτές στον οικισμό ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΙΙΙ και 56 στον οικισμό ΚΑΒΑΛΑ ΙV. 

Την Παρασκευή 18 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς οι εναρκτήριες συναντήσεις των έργων JTI TARGET’ (Αμοιβαία τουριστική πρωτοβουλία με στόχο την κοινή πολιτιστική κληρονομιά) και EMN’ (Επιδημιολογικός Χάρτης Περιοχής Δικτύου) του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013. Στις συναντήσεις παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από τις Νομαρχίες του Σμόλιαν, του Κίρτζαλι και του Χάσκοβο της Βουλγαρίας καθώς επίσης και εκπρόσωποι από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της ΠΑΜ-Θ. Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ, ηγείται και των δύο έργων και εξέτασε από κοινού με τους Βούλγαρους εταίρους τις λεπτομέρειες κατά την έναρξη υλοποίησής τους. Το JTI TARGET’ θα συμβάλει στην προβολή των τουριστικών και πολιτιστικών πόρων της ΠΑΜ-Θ μέσω σύγχρονων εφαρμογών (applications for smartphones, etc) ενώ το EMN’ θα συμβάλει στη δημιουργία ενός υγειονομικού-επιδημιολογικού χάρτη και στον καίριο εντοπισμό των προβλημάτων που επιβαρύνουν την υγεία του πληθυσμού της επιλέξιμης περιοχής του έργου.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments