ΔΡΑΜΑ — 05 Φεβρουαρίου 2013
  • Views229

Με αφορμή την ψήφιση του προϋπολογισμού για το έτος 2013, ο Δήμος Δράμας καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα αθλητικά σωματεία και πολιτιστικούς συλλόγους, να απευθυνθούν στο Δήμο μας (υπεύθυνοι: κ. Συλβί Μανέντ, τηλ.2521350692 και κ. Γιάννης Λαζαρίδης, τηλ.2521350660, γραφείο παιδείας 2ος όροφος Δημοτικού Μεγάρου), για να καταθέσουν έως 28-02-2013 τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αίτηση επιχορήγησης
  • Συνοπτική περιγραφή των δεδομένων του σωματείου ή συλλόγου (μέλη, πρακτικό τελευταίας Γενικής Συνέλευσης εκλογής Δ.Σ)
  • Πρόγραμμα δράσης-εκδηλώσεων από 1-04-2013 έως 15-12-2013
  • Πρόχειρο προϋπολογισμό των επιμέρους δράσεων.

Λόγω του εορτασμού των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Δράμας θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στις  αιτήσεις που εντάσσουν δράσεις στο πλαίσιο του εορτασμού.

   Τα παραπάνω δικαιολογητικά, αφού κατατεθούν έως τις 28 Φεβρουαρίου 2013, η διαπαραταξιακή επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου θα προτείνει τη συνολική κατανομή του εγκεκριμένου ποσού. Η πρόταση αυτή θα λάβει την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου και τότε θα ξεκινήσει η διαδικασία δημιουργίας φακέλου για κάθε σωματείο ή σύλλογο ώστε να προχωρήσει η νόμιμη καταβολή των επιχορηγήσεων. Για τη δημιουργία του φακέλου, μετά την οριστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, απαιτούνται:

 

1)    Γραμμάτιο είσπραξης θεωρημένο από την εποπτεύουσα το Νομικό Πρόσωπο Αρχή (γραφείο 322 της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, κτίριο Διοικητηρίου), το οποίο θα επικυρωθεί από την ίδια Αρχή για το 2013, μετά την έκδοσή του και θα αναγράφει και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του Σωματείου (Α.Φ.Μ).

2)    Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, περί αποδοχής της επιχορήγησης και εξουσιοδότησης του ταμία  για να εισπράξει την επιχορήγηση. Επίσης το φωτοαντίγραφο θα γράφει ότι πρόκειται για ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και θα φέρει σφραγίδα του σωματείου και πρωτότυπη υπογραφή του Προέδρου.

3)    Επικυρωμένο, για το 2013, από το Πρωτοδικείο, καταστατικό του Συλλόγου ή του Σωματείου το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις που τυχόν έγιναν μέχρι την ημερομηνία προσκόμισής του στην Υπηρεσίας μας, καθώς και ένα φωτοαντίγραφο αυτού.

4)    Επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης σε Σώμα, του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου.

5)    Ασφαλιστική ενημερότητα από το Ι.Κ.Α, για είσπραξη ποσών που ξεπερνούν τα 2.934,70 ευρώ.

6)    Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη ποσών που ξεπερνούν τα 1.467,35 ευρώ.

7)    Για τα αθλητικά σωματεία απαιτείται αντίγραφο αθλητικής αναγνώρισης από τη Γ.Γ.Α.  

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments