ΔΡΑΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ — 16 Απριλίου 2013
  • Views178

Ο Δήμος Δράμας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής του ως φορέας παροχής υπηρεσιών φιλανθρωπικού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συμμετέχει για δεύτερη χρονιά  στο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα  Δωρεάν Διανομή Τροφίμων σε απόρους , της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την χρηματοδοτική στήριξη της Ε.Ε , αναθέτοντας στην Κοινωνική Υπηρεσία την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών ,την σύνταξη των καταστάσεων των δικαιούχων ,την παραλαβή των προϊόντων και την ορθολογική διανομή τους.

      Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.  Τα κριτήρια επιλεξιμότητας τελικών δικαιούχων διαμορφώνεται βάσει οικονομικών και κοινωνικών στοιχείων και είναι:

  1. Για το άπορο άτομο ,το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 ευρώ
  2. Για την άπορη οικογένεια  , το οικογενειακό εισόδημα ως ακολούθως:
  • Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών και σύζυγος με ένα προστατευόμενο μέλος  ή αιτών με ένα προστατευόμενο μέλος) μέχρι και 10.700ευρώ
  • Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών και σύζυγος και ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών με δύο προστατευόμενα μέλη ) μέχρι και 11.520ευρώ
  • Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών και σύζυγος με δύο προστατευόμενα μέλη ή αιτών με τρία προστατευόμενα μέλη) μέχρι και 14.400ευρώ
  • Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών και σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών με τέσσερα προστατευόμενα μέλη) μέχρι και 17.280ευρώ
  • Για κάθε προστατευόμενο μέλος, πέραν των τριών, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2880 ευρώ
  1.  Στην περίπτωση άπορου ατόμου που έχει αναπηρία 67% και άνω το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3600 ευρώ. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας , με ένα ή και περισσότερα μέλη, παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω ,το εισοδηματικό κριτήριο , προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

      Η υποβολή των τυποποιημένων αιτήσεων- υπεύθυνων δηλώσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα, μέσω αποκλειστικά ενός επιλέξιμου φορέα εκπροσώπησης, ξεκινούν από 15 Απριλίου έως 17 Μαΐου 2013 στην Κοινωνική Υπηρεσία ( Γραφείο 127- Διοικητήριο ) και στους Γραμματείς των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δράμας.

      Απαραίτητη είναι η προσκόμιση του φωτοαντιγράφου Αστυνομικής Ταυτότητας και οπωσδήποτε τον Α.Φ.Μ

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments