ΚΟΙΝΩΝΙΑ — 25 Ιουλίου 2013
  • Views179

1. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βετεράνων Αεροπόρων (ΠΑΝ.ΣΥ.Β.Α) προτίθεται να διοργανώσει  Διημερίδα με θέμα:

 

« Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΔΙΑΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

 2. Η ανωτέρω Διημερίδα θα έχει τις παρακάτω Θεματικές Ενότητες (Θεματολογία):

                 α. Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ.

                 β. Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΧΕΡΣΑΙΟ ΧΩΡΟ.

                 γ. Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΕΝΑΛΙΟ ΧΩΡΟ.

                 δ. Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.

3. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα) να συμμετάσχουν ενεργά με ομιλίες – παρουσιάσεις, σύμφωνα με την θεματολογία, υποβάλλοντας την πρόταση/ομιλία τους, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

                 α. Η όλη παρουσίαση/ομιλία να μην υπερβαίνει τα είκοσι λεπτά (00:20),αυστηρά.

                  β. Να είναι σε ηλεκτρονική μορφή με χρησιμοποίηση προβολής εγχρώμων διαφανειών (POWER POINT).

 

                 γ. Να συνοδεύεται ξεχωριστά με πλήρες Βιογραφικό, φωτογραφία και στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη/ομιλητή.

 

 4. Η υποβολή θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αποκλειστικά εως και την

Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013 συνοδευομένη με:

 

            α. Αποστολή συμπακτώμενου δίσκου (CD ή DVD) περιέχοντος την

ομιλία/παρουσίαση καθώς και το Βιογραφικό του συντάκτη/ομιλητή.

                  β. Αποστολή της ομιλίας/παρουσιάσεως και του Βιογραφικού του υποβάλλοντος, σε δυο (02) αντίτυπα.

                   γ. Αναγεγραμμένη, εκτός του φακέλου, την ένδειξη « Δια την επιτροπή    Αξιολογήσεως Ομιλιών Διημερίδος»

 

στην Διεύθυνση:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ

Οδός ΑΚΡΙΤΩΝ  αριθ. 3  ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ  ΤΚ: 142 34 ΑΘΗΝΑΙ

 

5. Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες – διευκρινήσεις καλέστε το τηλέφωνο:                                        τον Ειδικό Γραμματέα Παν.Συ.Β.Α κο ΓΕΩΡΓΙΟ Δ.  ΜΕΡΜΗΓΚΑ  693 2 363515

Print Friendly

Share

About Author

webmaster

(0) Readers Comments