ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ — 29 Νοεμβρίου 2012
  • Views411

Με αφορμή πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση μας και σχετίζονται με την αγορά των ακινήτων και αφορούν περιπτώσεις όπου ασκούνται έμμεσες πιέσεις από διάφορες πλευρές προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων για υποχρεωτική ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιοκτησιακών τους,  ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα προκειμένου να αποτυπωθεί η ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου ώστε να επιτρέπει στους ιδιοκτήτες, τους αγοραστές ή τους ενοικιαστές του να συγκρίνουν και να αξιολογούν. Περιλαμβάνει επίσης χρήσιμες συμβουλές και συστάσεις για τη βελτίωση από πλευράς κόστους της ενεργειακής απόδοσης του συγκεκριμένου κτιρίου, δεν δημιουργεί όμως καμία νομική ή άλλης μορφής υποχρέωση στους ιδιοκτήτες των ακινήτων ώστε να προχωρήσουν σε άμεση ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιοκτησιών τους.  Ισχυρισμός περί του αντιθέτου αποσκοπεί και στον εξαναγκασμό των πολιτών με σκοπό τον προσπορισμό αθέμιτου οφέλους.

Η έκδοση ΠΕΑ δεν επιφέρει επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στους ενοικιαστές ή αγοραστές, καθότι αποτελεί υποχρέωση του ιδιοκτήτη. Αντιθέτως, αποσκοπεί στη μείωση των δαπανών των νοικοκυριών για θέρμανση και ψύξη και στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας από την άσκοπη σπατάλη, καθώς ο πολίτης γνωρίζει την ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου που ζει ή εργάζεται και μπορεί να εκτιμήσει και το λειτουργικό ετήσιο κόστος για τη θέρμανση και το δροσισμό.

Ειδικότερα, με το ΠΕΑ τα κτίρια κατατάσσονται σε ενεργειακή κατηγορία (από Α+ έως Η) και εύκολα μπορεί κάποιος να αντιληφθεί εάν το κτίριο είναι ενεργοβόρο ή όχι (δηλαδή εάν απαιτεί πολλά χρήματα για την εξυπηρέτηση των ενεργειακών του αναγκών, όπως η θέρμανση, η ψύξη, η παραγωγή ζεστού νερού και ο φωτισμός).

H έκδοση του ΠΕΑ είναι υποχρεωτική για όλα τα κτίρια άνω των πενήντα (50) τμ (εξαιρούνται κτίρια βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, αγροτικών χρήσεων, εργαστήρια, αποθήκες, πρατήρια υγρών καυσίμων και χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων) στις εξής περιπτώσεις:

– από 9 Ιανουαρίου 2011, για αγοραπωλησία κτιρίου για την υπογραφή των οριστικών συμβολαίων και για τη μίσθωση ενιαίων κτιρίων (για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανέωση υφιστάμενων), καθώς και μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής νέου κτιρίου ή την ολοκλήρωση των εργασιών ριζικής ανακαίνισης σε υφιστάμενο κτίριο.

– από 9 Ιανουαρίου 2012, για τη μίσθωση και τμημάτων ενιαίων κτιρίων (για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανέωση υφιστάμενων) άνω των πενήντα (50) τ.μ., που έχουν αποκλειστική χρήση κατοικία και επαγγελματική στέγη και αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες.

Από τον Ιανουάριο του 2011 μέχρι τα Σεπτέμβριο του 2012 έχουν εκδοθεί συνολικά 203.00 ΠΕΑ. Από αυτά, 48.411 αφορούν πώληση ακινήτων, 114.709 ενοικίαση, 30.565 ένταξη στο πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ’ οίκον»

Στον Νομό Καβάλας τον οποίον έχουν δηλώσει ως έδρα 85 Ενεργειακοί Επιθεωρητές, για το παραπάνω διάστημα έχουν εκδοθεί 2.577 ΠΕΑ.

Για το ίδιο διάστημα, σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί, η ενεργειακή εικόνα του δομικού πλούτου της χώρας είναι η ακόλουθη:

Α/Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΛΗΘΟΣ ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
1

Α+

164

2

Α

162

3

Β+

908

4

Β

6.822

5

Γ

34.273

6

Δ

39.357

7

Ε

31.133

8

Ζ

27.985

9

Η

51.641

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments