ΚΟΙΝΩΝΙΑ — 11 Ιουλίου 2013
  • Views165

To υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης διαψεύδει τα δημοσιεύματα περί εξαίρεσης από το πρόγραμμα κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων που είναι αποσπασμένοι σε υπουργικά γραφεία είναι ψευδής.

Το κείμενο του νομοσχεδίου, που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου, είναι σαφές και ξεκάθαρο, ήταν η ανακοίνωση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης με αφορμή τα δημοσιεύματα για εξαίρεση των αποσπασμένων υπαλλήλων σε υπουργεία και βουλευτές από το καθεστώς της κινητικότητας.

Πριν το υπουργείο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος με μήνυμά του στο twitter ανέφερε πως δεν εξαιρούνται οι αποσπασμένοι στα γραφεία υπουργών, βουλευτών κλπ από κινητικότητα και παρέπεμπε στο άρθρο 90 παράγραφος 2Α του πολυνομοσχεδίου.

Η συγκεκριμένη παράγραφο του νομοσχεδίου:

2. Εάν καταργηθούν ορισμένες θέσεις του ίδιου κλάδου ή και ειδικότητας, η επιλογή του προσωπικού που τίθεται σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης θέσης σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, κατά τα ανωτέρω διενεργείται με βάση την αποτίμηση των προσόντων όλων των υπαλλήλων του κλάδου ή και της ειδικότητας που ανήκουν οι υπό κατάργηση θέσεις του φορέα, εφόσον υπηρετούν σε υπηρεσίες ή μονάδες που αξιολογήθηκαν σύμφωνα με την παρ.1 του παρόντος.
Α. Η αποτίμηση προσόντων του υπαλλήλου στηρίζεται σε επί μέρους κριτήρια που αφορούν τη βασική και επαγγελματική του εκπαίδευση, την εν γένει εργασιακή και διοικητική του εμπειρία, τα ειδικά καθήκοντα όπως των υπηρετούντων με οποιαδήποτε σχέση σε Διεθνείς Οργανισμούς, και σε γραφεία και σε υπηρεσίες που εμπίπτουν στις διατάξεις του π.δ.63/2005, και την εργασιακή του φυσιογνωμία όπως (δεξιότητες, ή επιδόσεις, ηθικές αμοιβές, πειθαρχικές ποινές, τις μακρόχρονες ή συστηματικά επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες ή αδικαιολόγητες απουσίες) και τον τρόπο εισαγωγής στους φορείς της παρ.1. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή του κατάσταση κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση ε. Όσοι επιθυμούν να αποχωρήσουν τίθενται κατά προτεραιότητα σε διαθεσιμότητα χωρίς αποτίμηση των προσόντων.

Print Friendly

Share

About Author

webmaster

(0) Readers Comments