ΚΑΒΑΛΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ — 26 Φεβρουαρίου 2013
  • Views205

ΜΕ ανακοίνωση της η Energean Oil & Gas διαψεύδει δημοσιεύματα σχετικά με τις συνεργασίας της ίδιας εταιρείας και τις απολύσεις εργαζομένων, αναλυτικά:

«Αναφορικά με τα δημοσιεύματα της τελευταίας εβδομάδας, τα οποία προέκυψαν από δηλώσεις, εικασίες και φήμες περί:

«…διάλυσης της συνεργασίας μεταξύ ΚΑΒΑΛΑ OIL και Energean Oil & Gas, παρασκηνιακών κινήσεων της δεύτερης σε ότι αφορά την ανανέωση των αδειών Πρίνου και Νότιας Καβάλας, καθώς και προθέσεων για απολύσεις και στοχοποίηση των εργαζομένων»,

η Energean Oil & Gas Α.Ε. διατηρώντας αποστάσεις από πρακτικές διασποράς ψευδών ειδήσεων, διατύπωσης απειλών και δημιουργίας εντυπώσεων δηλώνει τα εξής:

1.Η ΚΑΒΑΛΑ OIL είναι θυγατρική της Energean Oil & Gas Α.Ε., και ως εκ τούτου τυχόν αναφορές σε αυτήν ως «συνεργάτη που παύεται» δεν νοείται και δεν έχει καμία νομική ισχύ.

2.Η ανανέωση των αδειών Πρίνου και Νότιας Καβάλας μέσω της εναρμόνισης της Σύμβασης με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία περί υδρογονανθράκων (Νόμος 2289/1995 όπως επικαιροποιήθηκε και βρίσκεται σε ισχύ με τον 4001/2011) βρίσκεται στην τελική ευθεία και πραγματοποιήθηκε με απόλυτα σύννομο και διαφανή τρόπο.

Η Σύμβαση, η οποία κυρώθηκε με τον Νόμο 2779/1999 ήταν τριμερής (Ελληνικό Δημόσιο, ΚΑΒΑΛΑ OIL και Ευρωτεχνική Α.Ε.) και παραμένει το ίδιο (Ελληνικό Δημόσιο, ΚΑΒΑΛΑ OIL και Energean Oil & Gas Α.Ε.) φέροντας σήμερα εκ μέρους των εταιρειών, τις υπογραφές των κ.κ. Ευάγγελου Παππά και Μαθιού Ρήγα, αντίστοιχα. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση στην ανανέωση της Σύμβασης θα ήταν παράνομη και ελλιπής.

Επομένως, πουθενά δεν προκύπτει ούτε δόλος, ούτε παρασκήνιο. Εκτός και αν κάποιοι θεωρούν ότι παραπλανήθηκαν από τον υπογράφοντα, κ. Ευάγγελο Παππά, Πρόεδρο του Δ.Σ. της θυγατρικής μας ΚΑΒΑΛΑ OIL.

3.Από το 2009, οι οικονομικές, επιχειρηματικές και κοινωνικές συνθήκες άλλαξαν δραματικά: Η μεταφορά των δικαιωμάτων της Νότιας Καβάλας στο Ταμείο για την Αξιοποίηση της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, η δραματική αύξηση του κόστους ενέργειας κατά 20%, τα ανυπέρβλητα προβλήματα επιστροφής του ΦΠΑ, η απουσία του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας και τόσα άλλα ήταν εξωγενείς παράγοντες και δεδομένα με τα οποία μάθαμε να ζούμε και να επιχειρούμε.

Εκείνο που τα τελευταία πέντε χρόνια δεν άλλαξε είναι:

I.Ο αριθμός των εργαζομένων στην ΚΑΒΑΛΑ OIL,

II.Οι μισθοί και οι πρόσθετες παροχές των εργαζομένων,

III.Το γεγονός ότι η Energean Oil & Gas έχει επενδύσει, υπό αυτές τις δυσμενέστατες και αβέβαιες συνθήκες, ποσό άνω των €108 εκατομμυρίων, περισσότερα από κάθε άλλον επενδυτή, στην ΚΑΒΑΛΑ OIL.

IV.Το γεγονός ότι 83% των συνολικών εσόδων του Ομίλου την πενταετία 2008-2012 διατέθηκε για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΚΑΒΑΛΑ OIL.

Κοιτώντας μπροστά και μαθαίνοντας από τα λάθη και τις παραλήψεις των τελευταίων ετών, η Energean Oil & Gas Α.Ε., δεσμεύεται να πράξει τα εξής:

1.Αναλάβει πλήρως τη Διοίκηση της ΚΑΒΑΛΑ OIL υπερασπιζόμενη τα συμφέροντά της και τις δεσμεύσεις της απέναντι στο Ελληνικό Δημόσιο, τους εργαζομένους, τους συνεργάτες της, την τοπική κοινωνία της Καβάλας και τους μετόχους της.

2.Εφαρμόσει «πολιτική μηδέν απολύσεων» και να μην προβεί σε μειώσεις μισθών των εργαζομένων.

3.Διενεργήσει εκτεταμένο έλεγχο από ανεξάρτητους συμβούλους για την βέλτιστη μελλοντική λειτουργία της Εταιρείας.

4.Υποβάλλει στο ΥΠΕΚΑ πλήρες πλάνο για την στήριξη της παραγωγής και την αξιοποίηση του Πεδίου Έψιλον, καθώς και των ερευνητικών περιοχών της Περιοχής Εκμετάλλευσης Πρίνου.

5.Ολοκληρώσει την υπογεγραμμένη συμφωνία χρηματοδότησης ύψους US$100 εκατομμυρίων με μεγάλο, διεθνή χρηματοοικονομικό οργανισμό μέχρι τις 31 Μαρτίου 2013.

6.Προχωρήσει στη μίσθωση και άφιξη του νέου γεωτρύπανου εντός του 2013, με στόχο τη διενέργεια τεσσάρων (4) νέων γεωτρήσεων για τη στήριξη της παραγωγής.

Γνωρίζουμε πολύ καλά την κρισιμότητα των γεγονότων και τη σημασία της εναρμόνισης της Σύμβασης με την εθνική νομοθεσία: Χωρίς άδειες, δεν υπάρχει μέλλον.

Για το λόγο αυτό, ας αντιληφθούμε ότι αυτά που μας ενώνουν είναι πολλά. Ας μην αφήσουμε να χαθεί ο κόπος όλων μας.

Ας μην ακυρώσουμε την υπομονή, την αγωνία και τη στήριξη κανενός.

Ζητάμε να επικρατήσει ψυχραιμία και να κοιτάξουμε μπροστά. Τα εμπόδια απομακρύνονται και έτσι, τις λύσεις θα τις βρούμε μαζί δημιουργώντας οφέλη για όλους.»

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments