ΞΑΝΘΗ — 09 Απριλίου 2013
  • Views322

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αποβλέποντας στην ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης των μαθητών, προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία, θέτοντας ως στόχο την εισαγωγή της τοπικής ιστορίας στα σχολεία της Περιφέρειάς μας, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας.

Για το σκοπό αυτό, καλεί σε συνάντηση την Πέμπτη 11 Απριλίου 2013, στις 12.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, κτίριο Καπναποθηκών Π στην Ξάνθη, όσους επιθυμούν να συμβάλουν στην προσπάθεια αυτή έχοντας κάποιο θεσμικό ρόλο (εκπαιδευτικοί-στελέχη εκπαίδευσης) ή πολίτες που έχουν συγγραφικό έργο που σχετίζεται με την τοπική ιστορία, προκειμένου να καθορισθούν οι αρχές συγγραφής του εκπαιδευτικού υλικού και η δημιουργία των ομάδων εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης τηλ. 2531083530 κα. Μενεσελίδου Ιωάννα.

Print Friendly

Όλα μηδέν στη Ξάνθη

Όλα μηδέν στη Ξάνθη

Οκτώβριος 03, 2016
ΦΕΞ | 6ο Micro μ Festival

ΦΕΞ | 6ο Micro μ Festival

Σεπτέμβριος 28, 2016

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments