ΠΟΛΙΤΙΚΑ — 08 Φεβρουαρίου 2013
  • Views166

Βρισκόμαστε μπροστά στον άμεσο κίνδυνο διακοπής της λειτουργίας της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων. Έχοντας υπόψη τη σημασία της για την αγροτική παραγωγή, την οικονομία της χώρας και την τοπική κοινωνία, και χωρίς να κάνουμε πίσω από τη σταθερή και ανυποχώρητη άποψή μας για λειτουργία με σεβασμό στο περιβάλλον, θέλουμε να τονίσουμε τα εξής.

Οι ευθύνες της διοίκησης της εταιρείας και η αθέτηση των συμφωνιών της είναι τραγικές και καθοριστικές γι’ αυτήν την εξέλιξη.

Οι κυβερνήσεις από τη μεταπολίτευση και μετά κατόρθωσαν μια δημόσιου χαρακτήρα επιχείρηση στρατηγικής και εθνικής σημασίας να δοθεί στους υπόδικους ιδιοκτήτες φίλους τους (Λαυρεντιάδης).

Οι διοικήσεις του Σωματείου των εργαζομένων συνεχίζουν να κινούνται στη γνωστή, προσφιλή γι’ αυτούς, τακτική : επισκέψεις στα γραφεία αυτών που δημιούργησαν το πρόβλημα (Βενιζέλος – Μανιάτης) παρακαλώντας τους θύτες να βοηθήσουν τα θύματα.

Επιβάλλεται άμεσα :

–      Οι διοικήσεις της ΔΕΠΑ και του ΤΑΙΠΕΔ πρέπει να κάνουν τα αδύνατα δυνατά προκειμένου να βρουν κοινό τόπο για τη ρύθμιση των χρεών της εταιρείας προς αυτούς με στόχο την προσωρινή έστω συνέχιση της λειτουργίας της.

–      Η τρικομματική κυβέρνηση να δώσει χωρίς καμία καθυστέρηση πολιτική λύση στο πρόβλημα για τη συνέχιση της λειτουργίας του εργοστασίου.

–      Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της περιοχής να εργαστούν και να αγωνιστούν για μια μόνιμη και σταθερή λύση που στόχο θα έχει την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της βιομηχανίας, θέτοντας αυτήν υπό δημόσιο έλεγχο, δεδομένου ότι αυτό που παράγει είναι μεγάλης εθνικής και στρατηγικής σημασίας προϊόν.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments