ΔΡΑΜΑ — 20 Μαΐου 2013
  • Views192

Ενημερώνουμε τους καλλιεργητές του νομού μας, ότι η Υπηρεσία μας κατά την καλλιεργητική περίοδο 2013, στα πλαίσια του ελέγχου για τη χρήση παράνομων φυτοφαρμάκων, θα προβεί σε δειγματοληψίες φυτικών ιστών (φύλλων κλπ.), δυνάμει του Νόμου 4036/2012 (Α΄ 8) και σύμφωνα με το αριθμ. 5285/56877/13-5-2013 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την διαπίστωση παρουσίας μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή υπερβάσεων των επιτρεπομένων ορίων.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του Νόμου 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄ 8): «Όποιος εισάγει, παρασκευάζει προς εμπορία, εμπορεύεται, κατέχει, διαθέτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, έστω και δωρεάν, ανταλλάσσει, μεταφέρει, χρησιμοποιεί ή διαφημίζει μέσα στη χώρα  φυτοπροστατευτικό προϊόν, για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί άδεια διάθεσης στην αγορά ή η άδεια διάθεσης στην αγορά του έχει ανακληθεί ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια παράλληλου εμπορίου ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια πειραματισμού, τιμωρείται με πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Για την ίδια παράβαση προβλέπονται επιπλέον ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 3 του Νόμου 4036/2012 (Α΄ 8).

Ταυτόχρονα με τη λήψη θετικών αποτελεσμάτων μη επιτρεπτών υπολειμμάτων, η Υπηρεσία μας θα ενημερώνει και τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., αφού τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν μη τήρηση της πολλαπλής συμμόρφωσης και θα εφαρμόζεται η διαδικασία κυρώσεων όσον αφορά τις κοινοτικές ενισχύσεις.

Γι’ αυτό δεν θα πρέπει για κανένα λόγο οι καλλιεργητές να χρησιμοποιούν παράνομα φυτοφάρμακα, τα οποία εισάγουν από άλλες χώρες ή μη εγκεκριμένα για το είδος της καλλιέργειας, αλλά και να μην υπερβαίνουν τις συνιστώμενες δόσεις κατά την χρήση τους.

Print Friendly

Share

About Author

webmaster

(0) Readers Comments