ΠΑΓΓΑΙΟ — 21 Ιανουαρίου 2013
 • Views199

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013  και ώρα 15:00  για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

 

 

 1. Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Δ΄ Τριμήνου οικ. έτους 2012.
 2. Τροποποίηση των αριθμ. 74/2011 & 20/2012 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»
 3. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του: α) στην επιτροπή χαρακτηρισμού πολυσύχναστων παραλιών – λουτρικών εγκαταστάσεων και β) στην επιτροπή χορήγησης άδειας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής
 4. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων στην περιοχή δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας
 5. Επιστροφή χρημάτων σε δημότες
 6. Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο μισθωμάτων (Σχετ. 724/2011 Απόφαση Δ.Σ.)
 7. Έγκριση κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Παγγαίου.
 8. Έγκριση κανονισμού Διαφήμισης Δήμου Παγγαίου.
 9. Περί εκμίσθωσης του κλειστού γυμναστηρίου της Τοπικής Κοινότητας Ποδοχωρίου

10. Εξέταση αίτησης κ. Ξουλόγη Γεωργίου

11. Εξέταση αίτησης κ. Βερβερίδη Χρήστου

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2013:

α.- Ως προς τον προϋπολογισμό της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» από 15.000,00 € σε 73.000,00 € και

β.- Ως προς την ένταξη σ’ αυτό του έργου: «ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ» (Αρ. Μελ. 1070/2011, Προϋπολογισμός 650.000,00 €, Πιστώσεις Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013)

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου  οριστικής ποσοτικής και  ποιοτικής παραλαβής: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ” -κατηγορία 1 (φωτοτυπικά) – ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1047/2011 – ΑΠ. Ο.Ε.: 13/2012 – ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ – ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΕΠ ΜΑΚ-ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013
 2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, του έργου: “ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ”, (Αρ. Μελ. 1022/2010 –Προϋπολογισμός 140.000,00 €)
 3. Έγκριση της μελέτης: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥ”(ΑΡ. ΜΕΛ. 1001/2013)
 4. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης της πράξης με τίτλο: “AΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ” (Αρ. Μελ.  στο ΠΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013, στα πλαίσια της αριθ. 54/19-12-12 πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ
 5. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ» (Αρ.Μελ. 1002/12 – Προϋπολογισμός 1.570.000,00 €) στα πλαίσια της αριθ. 82/12 πρόσκλησης του ΕΠ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013
 6. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου “ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΦΩΛΕΑΣ”, στα πλαίσια της πρόσκλησης 82 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ (προϋπολογισμός 2.925.785,01 € με ΦΠΑ)

19. Εξέταση αιτήσεων.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments