ΘΑΣΟΣ — 10 Απριλίου 2013
  • Views952

Αιτήσεις για εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου

Ο Δήμος Θάσου καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους  που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου Θάσου, οι οποίοι επιθυμούν να μισθώσουν τον κοινόχρηστο χώρο  που βρίσκεται έμπροσθεν της επιχείρησής τους, για άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους πελάτες τους να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Θάσου, μέχρι την Παρασκευή 26 Απριλίου 2013. Μετά το πέρας της προθεσμίας καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν την άδεια του καταστήματός τους μαζί με την κάτοψη του χώρου που ζητούν για εκμίσθωση καθώς και δημοτική ενημερότητα.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25933 50119 (Πατήρα Δέσποινα)

Αιτήσεις για παραχώρηση αιγιαλού

Από τον Δήμο Θάσου ανακοινώνεται πως την 1ην Απριλίου 2013, εκδόθηκε η αναμενόμενη ΚΥΑ Δ10Β1053970/ 1672ΕΞ2013/29-03-2013, για την απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού.

Η διάρκεια της παραχώρησης στους Δήμους είναι μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου του 2013.

Καλούνται οι επιχειρηματίες που κατέχουν όμορες επιχειρήσεις ή ξενοδοχειακές μονάδες και οι οποίοι δικαιούνται την χωρίς δημοπρασία παραχώρηση τμήματος αιγιαλού και παραλίας, να υποβάλλουν την σχετική αίτηση στο Δήμο Θάσου από την Τετάρτη 10  Απριλίου 2013 έως την Παρασκευή 26 Απριλίου 2013. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν την άδεια λειτουργίας της επιχείρησής τους καθώς και δημοτική ενημερότητα. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιπροσθέτως θα πρέπει να προσκομίσουν το ειδικό σήμα λειτουργίας και την υπεύθυνη δήλωση τιμών του 2013.

Καταλυτική ημερομηνία καταβολής η ανωτέρω. Πέραν αυτής της ημερομηνίας καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή. Όσοι δεν καταθέσουν αιτήσεις, το όμορο τμήμα αιγιαλού θα δημοπρατηθεί.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25933 50119 (Πατήρα Δέσποινα)

Print Friendly

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

Οκτώβριος 25, 2016

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments