ΔΡΑΜΑ — 28 Μαρτίου 2013
 • Views725

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δράμας, στην 7η συνεδρίασή του στις 27-03-2013, σχετικά με τις δυσανάλογα υψηλές αντικειμενικές αξίες ακινήτων σε σύγκριση με τις αντίστοιχες εμπορικές στο Δήμο Δράμας, τις σοβαρές επιπτώσεις τους στην οικονομική κατάσταση του Δήμου, στα νοικοκυριά και στην αγορά ακινήτων καθώς και την επιτακτική ανάγκη μείωσής τους:

 • Θεωρεί:
  • ότι οι ισχύουσες αντικειμενικές αξίες ακινήτων στη γεωγραφική περιοχή του Δήμου Δράμας είναι υπερβολικά υψηλές και εξωπραγματικές.
  • ότι η διατήρησή τους στα σημερινά επίπεδα επιδεινώνει περεταίρω κάθε δραστηριότητα και κάθε οικονομικό δείκτη που σχετίζεται με την αγορά ακινήτων και την οικοδομική δραστηριότητα, όπως οι τιμές ακινήτων, οι αγοραπωλησίες, το κόστος κατασκευής, η απασχόληση, κ.λ.π.
  • Αποφασίζει την κατάθεση προς την κυβέρνηση και σε κάθε αρμόδια Αρχή των ακόλουθων προτάσεων:
   • Άμεση γενική μείωση των τιμών ζώνης κατά 40%.
   • Οριζόντια μείωση του υπέρ της μονάδας συντελεστή εμπορικότητας κατά 50% και πληρέστερη αξιολόγηση του, σε μεταγενέστερο στάδιο και κατά περίπτωση, από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών.
   • Αύξηση των μειωτικών συντελεστών παλαιότητας κατά 20% για κατοικίες έως 15 ετών και 40% για  κατοικίες άνω των 15 ετών.
Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments