ΔΡΑΜΑ — 11 Απριλίου 2013
  • Views495

Με την αριθ. 6187/11-4-2013 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας (ΑΔΑ:ΒΕΑΥ7ΛΒ-Ζ1Ξ) μετά από εισήγηση του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσηςΑγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ, αποφασίστηκε ηαπαγόρευση αλιείας (επαγγελματικής και ερασιτεχνικής) ιχθύων και λοιπών υδροβίων ζώων, με κάθε μέσο και εργαλείο στα εσωτερικά νερά της Π.Ε. Δράμας [α) στον ποταμό Νέστο, β) στον ποταμό Αγγίτη και στα αρδευτικά κανάλια πουτροφοδοτούνται από τον Αγγίτη, γ) στους παραποτάμους του Νέστου και Αγγίτη(ενδεικτικά Αρκουδόρεμα, Διαβολόρεμα, Δεσπάτη, Μούσδελη, Βαθύρεμα, Στραβόρεμα, πηγές Μυλοποτάμου, πηγές Βοϊράνης κ.α.), δ) στις φραγμαλίμνες Θησαυρού, Πλατανόβρυσης, Λευκογείων, Καταφύτου και σε όλα τα ρέοντα ύδατα (δηλαδή ρέματα, χείμαρροι) που καταλήγουν άμεσα στις ανωτέρω φραγμαλίμνες και ε) στους λοιπούς αλιευόμενους υδάτινους σχηματισμούς (ενδεικτικά πηγές Αγ. Βαρβάρας, κανάλια, διώρυγες κ.λ.π.)] λόγω αναπαραγωγής των αλιευμάτων.

Η απαγορευτική περίοδος αλιείας αρχίζει από 15 Απριλίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 π.μ. και λήγει στις 30 Μαΐου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 π.μ.

Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην προστασία της αναπαραγωγής των ιχθυοπληθυσμών και των λοιπών υδρόβιων οργανισμών που διαβιούν στα παραπάνω επιφανειακά νερά.

Οι παραβάτες αυτής της απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν (άρθρο 11 και άρθρο 17 του Ν.Δ. 420/70 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 9 παρ. 2 και 3 του Ν. 2040/92). Υπεύθυνες Αρχές για την τήρηση αυτής της απόφασης είναι οι Αστυνομικές Αρχές, οι Δασικές Υπηρεσίες και όλες γενικά οι ανακριτικές Αρχές.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments