ΚΟΙΝΩΝΙΑ — 01 Ιουνίου 2012
  • Views159

Όσοι αιρετοί καταδικάζονται από ποινικά δικαστήρια με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για παράβαση καθήκοντος και εφόσον με τη διάπραξη του αδικήματος αυτού προκαλείται οικονομική βλάβη στο δήμο, την περιφέρεια, ή στα νομικά τους πρόσωπα, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμά τους.

Αυτό τονίζεται σε διευκρινιστική εγκύκλιο  του νόμου 4071/2012 που εξέδωσε το  υπουργείο Εσωτερικών και αφορά στις τροποποιήσεις που έχουν γίνει για το θέμα της επιβολής διοικητικών μέτρων της αργίας και της έκπτωσης αιρετών εξ΄ αιτίας καταδίκης.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, τροποποιήθηκε η βασική διάταξη, παράγραφος 1 περίπτωση γ΄ του άρθρο 236, του Ν.3852/2010, με το  άρθρο 7 παρ. 6 του ν. 4071/ 2012 και προβλέπει ότι περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχοι, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και οι εκπρόσωποι των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμά τους στις εξής περιπτώσεις:

«1γ. Αν καταδικαστούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, καταπίεση, αιμομιξία, μαστροπεία, σωματεμπορία, παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, παράβαση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, τη λαθρεμπορία. Το ίδιο ισχύει και για την αμετάκλητη καταδίκη για παράβαση καθήκοντος, εφόσον κατά τη διάπραξη του αδικήματος αυτού προξενείται οικονομική βλάβη στο δήμο, στην περιφέρεια ή στα νομικά τους πρόσωπα. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Ελεγκτή Νομιμότητας».

Επίσης με το άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 4071/ 2012 προστέθηκε εδάφιο στο τέλος κάθε μίας των παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 236 του ν. 3852/2010, το οποίο προβλέπει ότι για όσους αιρετούς έχουν τεθεί σε προσωρινή αργία από τον Ελεγκτή Νομιμότητας μετά από παραπομπή  τους για κακούργημα ή μετά από έκδοση καταδικαστικής απόφασης Ποινικού Δικαστηρίου, σε πρώτο βαθμό, δηλαδή Τριμελές Ποινικό Εφετείο, αν εκδοθεί τελεσίδικη αθωωτική απόφαση «καταβάλλεται αναδρομικά η αντιμισθία του αποκατασταθέντος από του χρόνου εκδόσεως της διαπιστωτικής σε βάρος του πράξης».

Localit.gr

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments