ΚΟΙΝΩΝΙΑ — 05 Ιουλίου 2013
  • Views258

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη ΝΕΡΙΤ (Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία Internet Τηλεόραση) το οποίο υπογράφεται από τους υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης, Πολιτισμού, Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Εργασίας, Υποδομών και Επικρατείας.

Την πλήρη απεξάρτηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης από το Κράτος ευαγγελίζεται το νομοσχέδιο για τη ΝΕΡΙΤ (Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία Internet Τηλεόραση) που κατατέθηκε στη Βουλή και θα συζητηθεί στις 16 και 17/7 για να ψηφιστεί, στις 18 του μηνός. Το νομοσχέδιο, υπογράφουν οι υπουργοί Οικονομικών, Γ.Στουρνάρας, Ανάπτυξης, Κ.Κατζηδάκης,  Πολιτισμού, Π.Παναγιωτόπουλο, Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κ.Μητσοτάκη, Εργασίας, Γ.Βρούτση, Υποδομών, Μ.Χρυσοχοϊδη και Επικρατείας, Δ.Σταμάτη. Το νομοσχέδιο, δεν συγκεκριμενοποιεί ούτε τον αριθμό των καναλιών και ραδιοσταθμών που θα εκπέμψουν στη νέα δημόσια ραδιοτηλεόραση, ούτε και τον ακριβή αριθμό των εργαζομένων. Προς αυτή την κατεύθυνση θα συνδράμει η EBU όπως δεσμεύθηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υφυπουργό δημόσιας τηλεόρασης Π.Καψή, η διευθύντρια της Ενωσης Δημοσίων Ραδιοτηλεοράσεων Ευρώπης, Ινγρκιντ Ντελτέρν, που υποσχέθηκε να αποστείλει κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων για μετάδοση τεχνογνωσίας στο νέο εγχείρημα. Νωρίτερα χθες ο Π.Καψής δήλωσε ότι η εκπομπή προγράμματος από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση μπορεί να είναι θέμα ωρών, εφόσον υπάρξει συμφωνία με τους εργαζόμενους.

Το σχέδιο

To νομοσχέδιο ενσωματώνει βασικό μέρος του σχεδίου, που συνέταξε επιτροπή υπό την προεδρία του καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Ν.Κ. Αλιβιζάτου. Σύμφωνα με την Αιτιολογική Εκθεση, “ζητούμενο για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση είναι η μετατροπή της από κυβερνητική/κρατική σε δημόσια και η δημιουργία  σύγχρονου μοντέλου διοίκησης που θα επιτρέπει την βέλτιστη αξιοποίηση του ανταποδοτικού τέλους προς όφελος του του πολίτη”. Ετσι το νομοσχέδιο προαναγγέλλει έναν εντελώς νέο ανεξάρτητο φορέα που θα “υπηρετεί τη δημοκρατική αρχή, η οποία επιτάσσει η κρατική δράση να είναι απόρροια και  όχι χειραγωγός της λαϊκής βούλησης”.

Η  ΝΕΡΙΤ
Η  ΝΕΡΙΤ Α.Ε δεν αποτελεί διάδοχο νομικό πρόσωπο της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. αλλά νέα νομική προσωπικότητα καθώς όπως αναφέρεται “η διάβρωση του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα από τον πολιτικό-κομματικό εναγκαλισμό, η οποία αποτυπωνόταν σε βαθιά ριζωμένες σχέσεις και κατεστημένες πρακτικές δεκαετιών στο εσωτερικό της επιχείρησης, ήταν τόσο βαθιά, ώστε η οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας νέας εταιρικής διακυβέρνησης εντός του υπάρχοντος φορέα θα ήταν εκ των προτέρων καταδικασμένη”.

Αποστολή & σκοπός

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει 16 άρθρα. Με το  άρθρο 1 συνιστάται η νέα Α.Ε. για την ελληνική ραδιοφωνία, διαδίκτυο (ίντερνετ) και τηλεόραση (ΝΕΡΙΤ Α.Ε.), με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Στην κατεύθυνση της αποκομματικοποίησης της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, δίνεται ξεχωριστή έμφαση στην ανεξάρτητη λειτουργία της από το κράτος και άλλους φορείς δημόσιας εξουσίας καθώς και στην πλήρη προγραμματική και συντακτική εξουσία που διαθέτει.
Η εταιρία αποβλέπει στην εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και επιδιώκει την ενημέρωση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού χωρίς να αποσκοπεί στην επίτευξη κέρδους. Ορίζεται ρητώς ότι η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. απευθύνεται προς το ευρύ κοινό και καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της χώρας, καθώς και τον απόδημο ελληνισμό. Παράλληλα, της δίνεται η δυνατότητα να λειτουργεί και σταθμούς τοπικής εμβέλειας, και επισημαίνεται ότι τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. απευθύνονται σε όλα τα τμήματα του πληθυσμού της χώρας και λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες ιδιαίτερων κοινωνικών ομάδων ανεξάρτητα από τη θεαματικότητα και ακροαματικότητα των εκπομπών αυτών.
Επίσης, προβλέπεται ότι η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. προβάλλει τις εργασίες της Βουλής σε δικές της ή σε ξεχωριστές συχνότητες, καθώς και ότι μπορεί να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες και να συμμετέχει σε υφιστάμενες είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

Προνόμια & δυνατότητες

Επιπλέον, η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. ως δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας προβλέπεται ότι έχει το αναπαλλοτρίωτο προνόμιο της πραγματοποίησης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών εθνικής εμβέλειας στην ελληνική επικράτεια ενώ ως πάροχος περιεχομένου και πάροχος δικτύου κατά την έννοια του ν. 3592/2007 για την μετάδοση των προγραμμάτων της, απαλλάσσεται από την υποχρέωση λήψης κάθε σχετικής άδειας. Τέλος δίδεται η δυνατότητα αναμετάδοσης από την ΝΕΡΙΤ Α.Ε. διεθνών προγραμμάτων άλλων δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων.


Μετοχικό κεφάλαιο & Γενική Συνέλευσ
η
Το μετοχικό κεφάλαιο της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. ανέρχεται στα 5 εκατ. ευρώ. Ο Υπουργός που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης ασκεί καθήκοντα Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, ενώ δίνεται η δυνατότητα στα άλλη δύο μέλη της  Συνέλευσης, δηλαδή τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό που είναι εκάστοτε αρμόδιος για θέματα Πολιτισμού, να εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Για να στελεχωθεί, θα δημοσιεύεται ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος με αναλυτική κατάσταση τυπικών και ουσιαστικών προσόντων. Οι υποψηφιότητες θα αξιολογούνται σε πρώτη βάση από ένα Φορέα Επιλογής (συνεργασία ιδιωτικής εταιρείας και ΑΕΙ), που θα καταρτίζει κατάλογο δέκα υποψηφίων με την υψηλότερη βαθμολογία. Την τελική επιλογή θα έχει ο αρμόδιος υπουργός.
Το νομοσχέδιο προβλέπει διευρυμένες αρμοδιότητες του διευθύνοντα συμβούλου, ο οποίος θα διορίζεται από τον εκάστοτε υπουργό «αρμόδιο για θέματα Τύπου και Μέσων Ενημέρωσης».

Το Εποπτικό Συμβούλιο

Το άρθρο 4 καθιερώνει υποχρέωση του Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΣ) να καταρτίζει, με εισήγηση του Δ.Σ., το στρατηγικό 10ετές σχέδιο της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. Με εισήγηση του Δ.Σ. το ΕΣ αποφασίζει για την ίδρυση νέων και την κατάργηση υφιστάμενων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, καθώς και για το χαρακτήρα, το περιεχόμενο, την εμβέλεια και τις ειδικότερες προγραμματικές υποχρεώσεις του νέου σταθμού.
Όπως σημειώνεται στην εταιρεία θα υπάρχει Εποπτικό Συμβούλιο αποτελούμενο από επτά μέλη, το οποίο θα καταρτίζει δεκαετές στρατηγικό σχέδιο λειτουργίας της εταιρείας. Θα είναι επιφορτισμένο με το διορισμό του διευθύνοντα συμβούλου και θα διατυπώνει γνώμη για τον προϋπολογισμό, μεταξύ άλλων.

Το ΔΣ
Οσο για το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση «μία φορά τουλάχιστον το μήνα», ενώ τώρα συνεδριάζει μία ή και δύο φορές την εβδομάδα.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι και Πρόεδρος του ΔΣ και η θέση του καθίσταται κεντρικής σημασίας, γιατί, επικουρούμενος από τα μέλη του ΔΣ, είναι αυτός που εφαρμόζει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της εταιρίας που έχει αποφασίσει το ΕΣ.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος καταρτίζει το επιχειρησιακό σχέδιο της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε., το οποίο εγκρίνεται από το Διοικητικό και από το Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Μεσολαβητής & Δεοντολογία

Το άρθρο 12 αναφέρεται στο Μεσολαβητή της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. στον οποίο ανατίθεται η αρμοδιότητα εξέτασης καταγγελιών, παραπόνων, καθώς και των αιτημάτων απάντησης που προβλέπονται στο άρθρο 28 της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ, για όλες τις εκπομπές και προγράμματα της εταιρίας.  Στο άρθρο 13 προβλέπεται η συγκρότηση από το ΕΣ Επιτροπής Δεοντολογίας, η οποία απαρτίζεται από το Μεσολαβητή της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. ως Πρόεδρο και δύο μέλη με σπουδές και εμπειρία σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.  Στο άρθρο 14 προβλέπεται η έκδοση υπηρεσιακού οργανισμού, κανονισμού προσωπικού και κανονισμού για τους όρους και τις διαδικασίας ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων και εργασιών και προμηθειών της.

Πόροι & δαπάνες

Πόροι της ΝΕΡΙΤ είναι έσοδα από ανταποδοτικό τέλος,  από διαφημίσεις και από κάθε άλλη πηγή. Η ΝΕΡΙΤ- Α.Ε. προσλαμβάνει προσωπικό με σύμβαση εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου, με σύμβαση έμμισθης εντολής, καθώς και με συμβάσεις έργου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ύστερα από σχετική προκήρυξη, τηρώντας τις αρχές της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας. Κατ’ εξαίρεση, η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε., ύστερα από πρόταση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, μπορεί να αναθέτει απευθείας την εκτέλεση ορισμένου έργου σε δημοσιογράφο, σε επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης, λογοτέχνες ή άλλους καλλιτέχνες, με την επιφύλαξη του κοινοτικού δικαίου. Ο χρόνος εκτέλεσης και οι ειδικότεροι όροι καθορίζονται πάντοτε με τη σύμβαση.

Print Friendly

Share

About Author

webmaster

(0) Readers Comments