ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΓΕΙΑ — 18 Απριλίου 2013
  • Views172

Τα 18,5 χρόνια για τους άντρες και τα 20,6 χρόνια για τις γυναίκες ήταν, το 2011 στην Ελλάδα, το προσδόκιμο ζωής στην ηλικία των 65 ετών, παρουσιάζοντας αύξηση, από το 2005, κατά 1,4 χρόνια για τους άνδρες και τις γυναίκες, κατά τι περισσότερο από τη μέση αύξηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των «25».Αυτό προκύπτει από στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, στα οποία επισημαίνονται, επίσης, τα εξής:

-Το προσδόκιμο ζωής με καλή υγεία, σύμφωνα με ιδία αντίληψη (έτη τα οποία οι άνθρωποι θεωρούν ότι θα ζήσουν με καλή ή πολύ καλή υγεία), το 2011, ήταν οκτώ χρόνια για τους άνδρες και 6,7 χρόνια για τις γυναίκες, παρουσιάζοντας από το 2005, αύξηση κατά 1,2 χρόνια για τους άντρες και κατά 0,5 χρόνια για τις γυναίκες.

– Το προσδόκιμο ζωής χωρίς χρόνια νοσηρότητα στην ηλικία των 65 ετών, το 2011 ήταν οκτώ χρόνια για τους άντρες και 7,7 χρόνια για τις γυναίκες, παρουσιάζοντας μείωση από το 2005, κατά 0,6 χρόνια και κατά 1,1 χρόνια, για τους άνδρες και τις γυναίκες, αντίστοιχα.

– Το προσδόκιμο ζωής χωρίς περιορισμό της δραστηριότητας -έτη υγιούς ζωής στην ηλικία των 65 ετών- το 2011 ήταν 9,1 χρόνια για τους άνδρες και 7,8 χρόνια για τις γυναίκες, παρουσιάζοντας μείωση από το 2005, κατά 0,6 χρόνια για τους άντρες και κατά 2,2 χρόνια για τις γυναίκες.

Γενικά, στην Ελλάδα, τα προσδοκώμενα χρόνια ζωής μετά τα 65 έτη ηλικίας, αυξήθηκαν όσο περίπου και ο μέσος όρος στην ΕΕ- 25, ωστόσο, παρατηρείται μείωση του προσδόκιμου ζωής χωρίς χρόνια νοσηρότητα και των ετών υγιούς ζωής, με τα στοιχεία να καταγράφονται θετικότερα για τους άνδρες.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των «25», το προσδόκιμο ζωής στην ηλικία των 65 ετών, το 2011, ήταν 18 χρόνια για τους άνδρες και 21,4 χρόνια για τις γυναίκες, παρουσιάζοντας αύξηση μεγαλύτερη του ενός έτους, σε σχέση με τα στοιχεία του 2005 (1,3 χρόνια για τους άνδρες και 1,2 χρόνια για τις γυναίκες).

Το προσδόκιμο ζωής με καλή υγεία, σύμφωνα με ιδία αντίληψη (έτη τα οποία οι άνθρωποι θεωρούν ότι θα ζήσουν με καλή ή πολύ καλή υγεία), το 2011 ήταν 7,1 χρόνια για τους άνδρες και επτά χρόνια για τις γυναίκες, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση από το 2005, κατά 1,5 χρόνια για τους άνδρες και 1,6 χρόνια για τις γυναίκες, που είναι υψηλότερη από τις αυξήσεις του προσδόκιμου ζωής.

Το προσδόκιμο ζωής χωρίς χρόνια νοσηρότητα στην ηλικία των 65 ετών, μειώθηκε σημαντικά στο διάστημα 2005- 2010, από τα 7,2 στα 6,7 έτη για τους άνδρες και από τα 7,8 στα 7,6 έτη για τις γυναίκες, ενώ το 2011 αυξήθηκε (φθάνοντας τα 7,2 έτη για τους άντρες και τα 8 έτη για τις γυναίκες).

Το προσδόκιμο ζωής χωρίς περιορισμό της δραστηριότητας- έτη υγιούς ζωής στην ηλικία των 65 ετών- δείχνει σχετική σταθερότητα για το χρονικό διάστημα 2005- 2011, αυξανόμενο μόλις κατά 0,2 έτη για τους άντρες (φθάνοντας τα 8,8 έτη) και μειούμενο κατά 0,2 έτη για τις γυναίκες (φθάνοντας τα 8,6 έτη).

Πηγή: newsit.gr

Print Friendly

Share

About Author

websys

(0) Readers Comments