ΚΑΒΑΛΑ — 01 Φεβρουαρίου 2013
  • Views163

Το ΚΕΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας πληροφορεί τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διάθεσης και παραγωγής τροφίμων και θέλουν να αποκτήσουν το πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, ότι υλοποιεί το πρόγραμμα «Εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων» των 10&20 ωρών, όπως προβλέπεται από τις οδηγίες του ΕΦΕΤ.

Η υλοποίηση του κάθε προγράμματος θα ξεκινά με τη συγκέντρωση τουλάχιστον 10 αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώνουν τα στοιχεία τους στη βάση δεδομένων του ΕΦΕΤ προσερχόμενοι στα γραφεία του ΚΕΚ οδός Κ.Ποιητού 18, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 8.00-13.00. Πληροφορίες δίνονται στα τηλ.2510-831126/2510-835794.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments