ΚΑΒΑΛΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ — 18 Φεβρουαρίου 2013
  • Views182

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας,  αποφάσισε την   αποχή των Δικηγόρων της Καβάλας την  Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα της προκηρυχθείσας γενικής απεργίας, σε συμπαράταξη με όλη την Ελληνική κοινωνία για ισονομία, ισοπολιτεία, δημοκρατία και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που πηγάζουν από το Ελληνικό Σύνταγμα και το Ευρωπαϊκό κεκτημένο και ειδικότερα για την υγεία, παιδεία, εργασία και ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Το δικηγορικό σώμα της χώρας εκδηλώνει για άλλη μια φορά και με αυτόν τον τρόπο τη διαμαρτυρία του για:

  • τη στοχοποποίηση που υφίσταται συστηματικά ο κλάδος, στα πλαίσια της δήθεν αναγκαιότητας “απελευθέρωσης” του δικηγορικού λειτουργήματος
  • τη φορολογική αντιμετώπισή του από την Πολιτεία, κατά παράβαση των εννοιών της κοινωνικής δικαιοσύνης και της συνεισφοράς στα δημόσια βάρη ανάλογα με τη φοροδοτική ικανότητα κάθε πολίτη
  • την πολλαπλώς πραγματοποιηθείσα αύξηση του κόστους πρόσβασης στη Δικαιοσύνη, που δυσχεραίνει σημαντικά την άσκηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος των πολιτών για πρόσβαση στη διαδικασία απονομής δικαίου
  • τα διαρκή προβλήματα που ταλανίζουν επί σειρά ετών το χώρο της Δικαιοσύνης, δυσχεραίνοντας το έργο των συλλειτουργών της, ιδίως δε για τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή, τα οποία διαρκώς χρονίζουν με αποκλειστική ευθύνη του Κράτους.

Οι Δικηγόροι της χώρας, πιστοί στον – κατά το νόμο – ρητά αναγνωρισμένο θεσμικό τους ρόλο, εκφράζουν την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή τους προς το δοκιμαζόμενο Ελληνικό λαό και επισημαίνουν εκ νέου τον έντονο προβληματισμό τους για τον κοινωνικά ανάλγητο χαρακτήρα των υιοθετούμενων πολιτικών που πλήττουν συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των πολιτών.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments