ΚΟΙΝΩΝΙΑ — 28 Ιανουαρίου 2013
  • Views143

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΟΤΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (28.1.2013) ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΜΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

Όπως επιβεβαιώνεται καθημερινά στην πράξη ο τρόπος καταπολέμησης των κουνουπιών αποτελεί τρανταχτό παράδειγμα στην διαδικασία εμπορευματοποίησης δημόσιων κοινωνικών υπηρεσιών όπως Υγείας – Παιδείας – Πρόνοιας κλπ. και εξυπηρέτησης της κερδοφορίας των επιχειρηματιών.

Όπως τοποθετηθήκαμε στη συνεδρίαση του Π.Σ. στις 21.3.2011 εμείς έχουμε τελείως διαφορετική αντίληψη για τον τρόπο και τα μέσα με τα οποία μπορεί να είναι αποτελεσματική η καταπολέμηση των κουνουπιών.

 Το πρόβλημα της παρουσίας των κουνουπιών, δεν είναι μόνο τεχνικό θέμα, αλλά αφορά κυρίως την  προστασία της Δημόσιας Υγείας και σαν τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται.

          Η Λαϊκή Συσπείρωση θεωρεί ότι η φύση του προβλήματος επιβάλει ο πρώτος και ο τελευταίος λόγος να ανήκει στις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και ειδικότερα των Π.Ε , οι οποίες σε τελική ανάλυση έχουν την εμπειρία και  την τεχνογνωσία σ’ αυτό το ζήτημα.

Ένα δεύτερο ζήτημα αφορά στο είδος της καταπολέμησης που θέλετε να εφαρμόσετε. Σήμερα από παντού γίνεται λόγος για «ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης». Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων – εκτός από τις δράσεις καταπολέμησης-  και έλεγχο του αριθμού και του  είδους των κουνουπιών με δειγματοληψίες από σταθμούς. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να γίνεται από τις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με άλλους δημόσιους φορείς, όπως η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και όχι φυσικά από ιδιώτες, όπως κάνετε με την  ανάθεση μέσω διαγωνισμού σε επιχειρηματικούς κύκλους (με αποτέλεσμα να πληρώνει το δημόσιο δύο φορές σε εταιρείες για το ίδιο έργο).

Τρίτο και σημαντικό ζήτημα αφορά το οικονομικό μέρος. Κρίνουμε ότι τα ποσά είναι μικρά και δεν επαρκούν. Όμως το δυστύχημα είναι ότι και αυτά τα ποσά για μια ακόμα φορά κατευθύνονται σε δράσεις από τις οποίες θα επωφεληθούν κυρίως ιδιώτες εργολάβοι, όχι γιατί διαθέτουν τεχνογνωσία που δεν υπάρχει στις υπηρεσίες σας, αλλά διότι είναι πολιτική επιλογή σας να υλοποιήσετε το έργο μ’ αυτό τον τρόπο. Έτσι τα χρήματα των πολιτών θα κατευθυνθούν για μια ακόμα φορά σε ιδιώτες και δεν θα επενδυθεί η γνώση και η εμπειρία στην περιοχή μας.

Για τους παραπάνω λόγους προτείναμε:

  1. Τη δημιουργία ενός Κέντρου Καταπολέμησης κουνουπιών , το οποίο θα ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά  με το θέμα και το οποίο θα στελεχώνεται από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων (Γιατρούς, Επόπτες Δημόσιας Υγείας, Γεωπόνους κλπ) θα υλοποιεί το πρόγραμμα και θα βρίσκεται σε επαφή με τις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας.
  2. Να αυξηθεί σημαντικά ο προϋπολογισμός του έργου,  διότι τα ποσά που διατίθενται  τα θεωρούμε με βάση τις ανάγκες ανεπαρκή.

Επειδή μας βρίσκει ριζικά αντίθετους ο τρόπος και οι διαδικασίες που ακολουθείται για την καταπολέμηση των κουνουπιών απέχουμε από τη διαδικασία εξέτασης της ένστασης που υποβλήθηκε για το διαγωνισμό.

 

Για την Λαϊκή Συσπείρωση

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος

Ποτόλιας Χρήστος

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments