ΚΟΙΝΩΝΙΑ — 08 Μαΐου 2013
  • Views120

Με συνοπτικές διαδικασίες θα μπορεί η κυβέρνηση να πραγματοποιεί μαζικές απολύσεις εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, κλείνοντας, συγχωνεύοντας ή αναδιαρθρώνοντας υπηρεσίες, οργανισμούς και ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ. Τα “χέρια της λύνονται” με το νέο ν/σ του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που έχει τεθεί σε διαβούλευση και θα κατατεθεί τη μεθεπόμενη εβδομάδα στη Βουλή. Στο ν/σ προβλέπεται ότι με μια απλή υπουργική απόφαση μπορούν να καταργούνται οργανικές θέσεις και να απολύονται όποιοι υπηρετούν σ’αυτές, ενώ με πρόταση του υπουργού και ΠΔ θα κλείνουν-συγχωνεύονται-αναμορφώνονται ΔΕΚΟ, οργανισμοί, ΝΠΙΔ κλπ και το προσωπικό τους θα απολύεται.

Με άλλες διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο  καταργείται ουσιαστικά η «επετηρίδα», καθώς η επιλογή διευθυντών και τμηματαρχών θα γίνεαι με βάση τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ανεξάρτητα από τον χρόνο προϋπηρεσίας. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης.

Ομως οι  δημοσιοϋπαλληλικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι υποκρύπτει σκοπιμότητες, καθώς η εκάστοτε κυβέρνηση θα μπορεί να προωθεί σε διευθυντικές θέσεις τους φίλα προσκείμενους, ώστε να ελέγχει πλήρως την κρατική μηχανή.

Η διαβούλευση επί του νομοσχεδίου θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Τρίτη 14 Μαϊου. Οπως αναφέρουν παράγοβντες των συναρμόδιων υπουργείων,  στο αρχικό κείμενο μπορεί να γίνουν επουσιώδεις αλλαγές, με βάση τις προτάσεις και τις παρατητήσεις που θα διατυπωθούν. Μετά την κατάθεση και την ψήφιση του στη Βουλή, θ’αρχίσει η διαδικασία έκδοσης νέων οργανογραμμάτων για τα υπουργεία και τους δήμους.

Με τα νέα οργανογράμματα θα επανακαθορίζονται οι κλάδοι προσωπικού κατά κατηγορίες, τα τυπικά προσόντα διορισμού και η κατανομή των θέσεων σε κλάδους, ειδικότητες και υπηρεσίες. Παράλληλα θα δίνεται η δυνατότητα άμεσης κατάργησης οργανικών θέσεων και απομάκρυνσης των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτές. Η κατάργηση θα γίνεται με κοινή απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του οικείου υπουργού.

 Μαζικότερες απολύσεις θα γίνουν με την κατάργηση ή τη συγχώνευση ΔΕΚΟ, κρατικών φορέων, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και θυγατρικών τους εταιριών. Γι αυτές θα εκδίδεται Προεδρικό Διάταγμα, μετά από πρόταση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού.

Με άλλη διάταξη του νομοσχεδίου, επεκτείνεται σε δήμους, περιφέρειες και αποκεντρωμένες διοικήσεις το σύστημα δεικτών μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπαλλήλων, που ισχύει στον στενό δημόσιο τομέα.

Με αυτό το σύστημα θα γίνει η αξιολόγηση των εργαζομένων στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου εν συνεχεία να καθορισθεί ποιοί θα απομακρυνθούν.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments