ΚΑΒΑΛΑ — 26 Ιουνίου 2013
  • Views181

Κύριοι,

Από την προσεκτικότερη επισκόπηση της μέχρι τώρα δραστηριότητας του σωματείου με την επωνυμία «Πατριωτική Κίνηση Καβάλας» προκύπτει ότι ουδεμία δράση αναλάβατε που να είναι συναφής με τους πολιτιστικούς σκοπούς σας, όπως αυτοί λεπτομερώς αναγράφονται στο Καταστατικό που μας προσκομίσατε.

Κατά συνέπεια, με δεδομένο ότι στη σημερινή παρέλαση θα λάβουν μέρος μόνον σχολεία και αμιγώς πολιτιστικά σωματεία, με περιορισμένη μάλιστα συμμετοχή μελών, σας ενημερώνουμε ότι δε θα επιτραπεί η συμμετοχή του σωματείου σας σε αυτήν.

Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Σιμιτσής

Print Friendly

Share

About Author

webmaster

(0) Readers Comments