ΚΑΒΑΛΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ — 08 Οκτωβρίου 2012
  • Views206

Σε αναστολή όλων των παρεχόμενων προς το κοινό υπηρεσιών προχωράει από σήμερα Δευτέρα το ΤΕΕ ΑΜ αντιδρώντας στην ισοπέδωση του τεχνικού και επιστημονικού κόσμου από κυβέρνηση και τρόικα. Η αναστολή θα διαρκέσει έως τις 18 Οκτωβρίου και ως τότε δε θα εκτελούνται βασικές εργασίες όπως πληρωμές τελών αυθαιρέτων και εκδόσεις αδειών. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ ΑΜ μίλησε για την εκρηκτική ανεργία στον κλάδο των μηχανικών και την ανέχεια των νέων μηχανικών που τους αναγκάζουν να ζητούν διαγραφή από το ΤΕΕ αφού αδυνατούν να πληρώσουν τις υπέρογκες εισφορές τους. Τα τεράστια ποσά που απαιτεί το κράτος για ασφαλιστικές εισφορές είναι άλλωστε ένας από τους κύριους λόγους των κινητοποιήσεων των μηχανικών όπως και η απορρόφηση του υγιούς ταμείου τους από τον ΕΟΠΥΥ όπου σχεδιάζεται όπως τονίζουν να απορροφηθούν τα 2.5 δις ευρώ του ταμείου τους για να κλείσουν οι τρύπες του ΕΟΠΥΥ.

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=KkKQAhWmWLA[/tube]

Παράλληλα μία πρόταση συνεργασίας φορέων έχει καταθέσει το ΤΕΕ για την ένταξη στις δραστηριότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος θεματολογίας που σχετίζεται με τους σεισμούς. Η πρόταση έγινε αποδεκτή και αύριο Τρίτη κλιμάκιο του ΤΕΕ συνοδευόμενο από εκπροσώπους της διεύθυνσης πολιτικής προστασίας, και του γεωδυναμικού ινστιτούτου του εθνικού αστεροσκοπείου θα επισκεφτούν το 6ο Λύκειο Καβάλας. Το πλήρες κείμενο της πρότασης έχει ως εξής:

Είναι γνωστό ότι ο χώρος της Ανατολικής Μεσογείου χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα η οποία έχει επιπτώσεις στις κάθε είδους ανθρώπινες δραστηριότητες και κατασκευές. Η μείωση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων των σεισμών προϋποθέτει την ανάπτυξη της σεισμολογικής έρευνας, την εκπαίδευση του πληθυσμού  και τη βελτίωση της απόκρισης της Πολιτείας.

Στα πλαίσια αυτά, οι φορείς της χώρας που σχετίζονται με τα θέματα αυτά πρέπει να έχουν ενεργή συμμετοχή στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και την εκλαΐκευση εννοιών που κάνουν κατανοητό το καταστροφικό αυτό φαινόμενο σε ευρύτερες ομάδες πληθυσμού. Δεδομένου ότι ο σεισμός μπορεί να συμβεί οποτεδήποτε και να επηρρεάσει ευρύτερες περιοχές, οι μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελούν εκείνες τις ομάδες που μπορεί να έχουν σημαντικό ρόλο στην μείωση των επιπτώσεων. Και τούτο διότι οι μεν μαθητές έχουν την ικανότητα της ευκολότερης αφομοίωσης και εφαρμογής συγκεκριμένων οδηγιών τις οποίες μπορούν να μεταφέρουν στο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον τους, το δε εκπαιδευτικό προσωπικό γιατί διαχειρίζεται για σημαντικό χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της ημέρας ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού.

Η συνεργασία που προτείνουμε μεταξύ των παραπάνω φορέων εντάσσεται στα πλαίσια αυτά.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς έχουν μακροχρόνια ιστορία παροχής υπηρεσιών, ο καθένας στο χώρο δραστηριότητάς του.

Οι δραστηριότητες αυτές εντάσσονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάθε τάξης (από τις 2 τελευταίες τάξεις του δημοτικού μέχρι όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου) συνδέοντας τη θεματολογία της σεισμολογίας και των σεισμών με την εκμάθηση βασικών επιστημονικών εννοιών στα πλαίσια των μαθημάτων της Φυσικής, της Γεωγραφίας – Γεωλογίας, της Τεχνολογίας και της Πληροφορικής. Οι μαθητές μπορεί να συμμετέχουν στην κατασκευή του σεισμογράφου του σχολείου, στην εκτέλεση πρακτικών πειραμάτων και κατασκευών προς την κατεύθυνση κατανόησης της διαδικασίας γένεσης των σεισμών και διάδοσης των σεισμικών κυμάτων, στην κατανόηση των ζημιών σε κατασκευές, στην οργάνωση και διάδοση πληροφοριακού υλικού που αφορά μέτρα προστασίας, χάραξη ασφαλών διαδρομών από το σπίτι προς το σχολείο κλπ.

Οι δραστηριότητες αυτές πέραν του κέρδους στην εκπαίδευση των μαθητών του σχολείου με σύγχρονες μεθοδολογίες, παρέχουν δυνατότητες συνεργασίας και επαφής με σχολεία του εξωτερικού, από χώρες που φιλοξενούν αντίστοιχους φυσικούς κινδύνους (Ιταλία, Τουρκία, Η.Π.Α., Αλβανία) ή αναπτύσσουν αντίστοιχες εκπαιδευτικές διαδικασίες  (Μεγ. Βρετανία, Η.Π.Α., Γαλλία, Ελβετία).

Η διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών σε περιοχές με σεισμολογικό – γεωδυναμικό ενδιαφέρον στοχεύει επίσης στην εκπαίδευση των μαθητών μέσω δραστηριοτήτων έξω από την τάξη .

Τέλος, η ένταξη αυτών των δραστηριοτήτων κάτω από την ιστοσελίδα ενός σχολείου με περιεχόμενο που δυναμικά θα ανανεώνεται, την οποία μπορούν να αναλάβουν μαθητές του Σχολείου στα πλαίσια του μαθήματος της Πληροφορικής, πέραν των εκπαιδευτικών στόχων, καλύπτει και την προβολή των δραστηριοτήτων του Σχολείου προς μια διαφορετική από τις καθιερωμένες κατευθύνσεις. Επιπλέον διαχέουν τη γνώση προς άλλες ομάδες πληθυσμού (γονείς, γειτονιά) στοχεύοντας στην πρακτική υλοποίηση δράσεων για πρόληψη (εφαρμογή οδηγιών Πολιτικής Προστασίας σε τοπικό επίπεδο με συμμετοχή των κατοίκων)

Στόχος της συνεργασίας είναι ακόμη, η εξεύρεση πόρων για την περαιτέρω υποστήρξη της συνεργασίας σε βάθος χρόνου, μέσω εθνικών ή διεθνών χρηματοδοτήσεων (χορηγίες, ερευνητικά έργα με εκπαιδευτικό περιεχόμενο κλπ).

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments