ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ — 19 Φεβρουαρίου 2013
  • Views211

Οι καθυστερούμενες Ασφαλιστικές Εισφορές υπέρ ΟΑΕΕ Αναπροσαρμόζονται στο ύψος του Ασφαλίστρου του χρόνου καταβολής τους και επιβαρύνονται με πρόσθετο τέλος 3% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και 1% για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι 100% συνολικά. Αυτό αναφέρει με εγκύκλιό του ο ΟΑΕΕ (αρ. 7/14-2-2013 με θέμα: «Αναπροσαρμογή των Τελών Καθυστέρησης») για την Ενημέρωση των Αφσφαλισμένων. Αντίστοιχη είναι ρύθμιση που προβλέπει ο νόμος και στην περίπτωση του ΙΚΑ. Ειδικότερα, με το άρθρο 21 του Ν. 4075/2012, ορίζεται ότι «Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίες δεν καταβάλλονται εμπροθέσμως, επιβαρύνονται με πρόσθετο τέλος από την επόμενη ημέρα εκείνης κατά το οποίο έληξε η κατά νόμο προθεσμία καταβολής τους». Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και στον ΟΑΕΕ.

Δείτε όλη την εγκύκλιο

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments