ΚΟΙΝΩΝΙΑ — 01 Μαρτίου 2013
  • Views303

Αυστηρές προθεσμίες προκειμένου να μπει «φρένο» στο φαινόμενο των αποφυλακίσεων υποδίκων λόγω παρέλευσης του 18μηνου του ανώτατου ορίου που θέτει το Σύνταγμα για την προφυλάκιση, προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Δικαιοσύνης Αντώνης Ρουπακιώτης. Με τη  νέα ρύθμιση, οι ανακρίσεις θα διεξάγονται σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια και μέσα 11 ή 7 μήνες (αν υπάρχει προφυλάκιση) θα πρέπει η δικογραφία να έχει φτάσει και ενώπιον του δικαστικού συμβουλίου, αφού έχει προηγηθεί η σχετική πρόταση του εισαγγελέα και η υπόθεση να οδεύει προς εκδίκαση.

Ειδικότερα, με την τροπολογία προβλέπεται ότι ο ανακριτής που έχει προχωρήσει στην προφυλάκιση κατηγορουμένου οφείλει να περατώσει την ανάκριση μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις μόνο μια φορά και για 40 ημέρες, με την έκδοση αιτιολογημένου βουλεύματος. Αν υπάρξει παραγγελία για συμπληρωματική ανάκριση, τότε αυτή θα πρέπει να περατωθεί μέσα σε διάστημα 30 ημερών.

Ο εισαγγελέας που θα χρεωθεί τη δικογραφία θα πρέπει να υποβάλλει την πρότασή του για παραπομπή ή όχι του κατηγορουμένου σε δίκη μέσα σε διάστημα ενός μήνα. Το δικαστικό συμβούλιο από την στιγμή που κατηγορούμενος στην υπόθεση που εξετάζει είναι προφυλακισμένος, θα πρέπει να έχει εκδώσει το βούλευμά του μέσα σε ένα μήνα. Σε υποθέσεις με προφυλακίσεις, η δικάσιμος προσδιορίζεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και το πολύ μέσα σε 40 ημέρες.

 

Ανάκριση σε 8 μήνες

Για κύρια ανάκριση χωρίς προφυλάκιση, ο ανακριτής οφείλει να έχει ολοκληρώσει την έρευνά του μέσα σε διάστημα 8 μηνών και αν παραγγελθεί συμπληρωματική ανάκριση αυτή θα πρέπει να περατωθεί μέσα σε διάστημα 2 μηνών. Παράταση των προθεσμιών προβλέπεται εφάπαξ για 2 μήνες. Ο εισαγγελέας θα πρέπει να έχει καταθέσει πρόταση στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο για την παραπομπή ή μη του κατηγορουμένου στο ακροατήριο σε τρεις μήνες. Η τροπολογία πάντως, προβλέπει πως σε υποθέσεις με εξειδικευμένο αντικείμενο ο ανακριτής θα μπορεί να ζητήσει την υποβοήθηση του έργου του από ειδικούς επιστήμονες.

 

Οι αποφυλακίσεις

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση με την συγκεκριμένη τροπολογία «επιδιώκεται να αντιμετωπισθούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες σε ιδιαίτερα σοβαρές υποθέσεις ….λόγω της μακράς διάρκειας εκδίκασής τους, οι κατηγορούμενοι συμπληρώνουν το ανώτατο όριο της προσωρινής κράτησης τους 18 μηνών, πριν την έκδοση της απόφασης από το δικαστήριο και η προσωρινή τους κράτηση στην περίπτωση αυτή αντικαθίσταται με όρους». Ωστόσο, αναφέρει η εισηγητική έκθεση «παρά την επιβολή τους (σ.σ. των όρων)– η οποία αποσκοπεί στην εξασφάλιση ότι ο κατηγορούμενος θα παραστεί οποτεδήποτε στο δικαστήριο και θα υποβληθεί στην εκτέλεση της απόφασης – αυτοί καθίστανται φυγόδικοι, με σφόδρα πιθανό τον κίνδυνο να τελέσουν νέα εγκλήματα, ενώ περαιτέρω δια της φυγοδικίας τους εκ λόγου τούτου, κλονίζεται η εμπιστοσύνη των πολιτών ως προς την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της Δικαιοσύνης».

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments