ΚΑΒΑΛΑ — 08 Ιανουαρίου 2013
  • Views136

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, εν όψει συζητήσεως και ψηφίσεως του Φορολογικού Νομοσχεδίου,  αποφάσισε σήμερα  την   αποχή των Δικηγόρων της Καβάλας την  Πέμπτη 10 και Παρασκευή 11  Ιανουαρίου 2013.

Οι Δικηγόροι της Καβάλας απέχουν από τα καθήκοντά τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις εξοντωτικές διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου.

Ειδικώτερα υιοθετώντας τις θέσεις που κατατέθηκαν στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής από τον ΔΣΑ

δ ι α μ α ρ τ υ ρ ό μ α σ τ ε :

  1.  Διότι με το κατατεθέν σχέδιο νόμου και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του άρθρου 1 αυτού, που τροποποιούν τις διατάξεις του άρθρου 9 του ΚΦΕ, αλλάζει η κλίμακα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και προσλαμβάνει αυτή συντριπτικώς επαχθέστερες διαστάσεις, που πλήττουν κυρίως τα χαμηλά εισοδήματα, με την κατάργηση του αφορολογήτου ορίου και την θέσπιση υψηλού φορολογικού συντελεστή από το πρώτο ευρώ.
  2. Διότι η οποιαδήποτε κλίμακα φορολογίας και αν υιοθετηθεί για την φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτή θα αποδεικνύεται ανεπιεικής και άδικη, αν δεν αποκατασταθούν τα άτοπα, τα οποία έχουν δημιουργηθεί με την μεταβολή, από 1-1-2011, του κανόνα ως προς τον χρόνο κτήσεως του εισοδήματος από ελευθέριο επάγγελμα, με αποτέλεσμα να φορολογείται τελικώς ο ελεύθερος επαγγελματίας για μη πραγματικώς εισπραχθέντα ποσά.
  3. Διότι με τις διατάξεις του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου επέρχονται και αλλαγές στις εκπιπτόμενες δαπάνες, ήτοι στις δαπάνες που αναγνωρίζονται προς έκπτωση από το ακαθάριστο εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 ΚΦΕ (οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 2 του ΚΦΕ ισχύουν και στο εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα).
  4. Διότι με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του σχεδίου  νόμου αντικαθίστανται οι διατάξεις του άρθρου 32 του ΚΦΕ, που αφορούν στον προσδιορισμό του ακαθαρίστου και καθαρού εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα (και από ελευθέριο επάγγελμα) με αντικειμενικό τρόπο.
  5. Διότι με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 4 του σχεδίου νόμου τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του Ν.3986/2011 και επέρχεται αύξηση του ποσού του τέλους επιτηδεύματος από 500 σε 650 €. Τον παράνομο και αντισυνταγματικό χαρακτήρα του τέλους επιτηδεύματος τον επικαλεσθήκαμε στην από 28-9-2011 αίτηση ακυρώσεως κατά της ΠΟΛ 1167/2011, που εκκρεμεί προς συζήτηση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Είναι προφανές ότι το προς ψήφιση φορολογικό νομοσχέδιο αποτελείται για μία ακόμη φορά από αποσπασματικές ρυθμίσεις και διατάξεις και είναι εντελώς απρόσφορο για την αντιμετώπιση των αναγκών τις οποίες υποτίθεται ότι ρυθμίζει. Αναφορικά με τους ελεύθερους επαγγελματίες – δικηγόρους παρίσταται επιτακτική η ανάγκη να τύχουν θετικής ανταποκρίσεως πάγια και ουσιώδη αιτήματα του κλάδου μας, όπως η μεταβολή του χρόνου κτήσεως του εισοδήματος και η αναγνώριση των ασφαλιστικών εισφορών ως εκπιπτομένων από το ακαθάριστο εισόδημα δαπανών. Παραλλήλως, θα πρέπει να επανεξετασθούν,  τα κοινωνικά άδικα, επαχθή και στερούμενα ρεαλισμού φοροεισπρακτικά μέτρα, όπως η νέα φορολογική κλίμακα και η αύξηση του Τέλους Επιτηδεύματος.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments